De tweede kwartaalrapportage 2020 van Greenport GroenStart is een feit. De projectleiders van GroenStart, Sven van Sligter en Martijn Grosmann, kijken terug op een roerige tijd en hebben bewondering voor de veerkracht van GroenStart. Ineens staat door SARS-Covid19 de gebruikelijke wereld stil en de scholen liggen plat. Niemand kon zich hierop voorbereiden. Aanpassen aan de nieuwe omstandigheden dus. Een digitale leeromgeving was nog een wens die nu met spoed moest wordenvervuld (onderwijs). Online vergaderen kostte gewenning (voor iedereen) en de werkgevers hadden ineens te maken met zeer beperkende Coronaregels, met name voor het vervoer (bedrijfsleven).

Het was heel intensief om de studenten digitaal bij de les te houden. Maar door ieders inzet zijn alle GroenStarters geslaagd en hebben hun pad na de zomervakantie uitgestippeld. Lees ook: GroenStart behaalt ondanks Corona opnieuw 100 % score met nieuwkomers. 

In deze kwartaalrapportage interviews, ontwikkelingen en resultaten vannuit het project. 
 

Download hier de rapportage: 

Meer nieuws

ZZK

Gezamenlijk initiatief: Zoet Zout Knooppunt (ZZK)

Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN heeft de...

Dag van de Tulp bloemenshow gaat digitaal

22 januari; de dag dat normaliter de Dag van de Tulp georganiseerd zou worden, de eerste...

Crisisorganisatie Tuinbouw over het algemeen tevreden over maatregelenpakket, nog steeds bedrijven tussen wal en schip

Het gisteren gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen zal een groot aantal bedrijven in de...