NH Food van start

18 juni 2019

Op donderdag 13 juni is in het Clusius College Alkmaar feestelijk het startsein gegeven aan het project NH Food. Ruim 40 betrokkenen uit bedrijfsleven en onderwijs kwamen bijeen om hun input te leveren aan de start van dit project. Gerard Oud, lid van het college van bestuur van het Clusius College en Nancy Boterblom, projectleider NH Food, heetten de gasten welkom en informeerden de aanwezigen over de planning en inhoud van dit project.

Wereldcafé 

Tijdens deze middag werd volgens het concept Wereldcafé vanuit de vijf clusters; Food Production, Food Processing, Food Innovation, Food & Health en HRM input gegeven aan de uitvoeringsagenda van het project. Resultaat (de rode draad) vanuit de vijf clusters waar de grootste uitdagingen liggen binnen het project:
•    Imago van de sector
•    Onbekendheid van studiemogelijkheden
•    Onbekendheid van carrière- en arbeidsperspectieven
•    Jeugd heeft geen inzicht in de hele keten
•    Het afstemmen van het onderwijs op het bedrijfsleven en vice versa
•    Flexibiliteit van het onderwijs, meer ruimte voor ad hoc opdrachten 
•    Meer openheid bedrijfsleven, goed beeld/ inzage geven van de organisatie en meer faciliteiten bieden voor studenten in hun organisatie

Enthousiast en vol inspiratie werd de bijeenkomst afgesloten met een netwerkborrel met gezonde hapjes bereid door studenten van de opleidingen Voeding & Voorlichting, Voeding & Technologie en Voeding & Kwaliteit van het Clusius College.

Over NH Food

NH Food is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gericht op kennisdeling en talentontwikkeling. Het biedt bedrijven een unieke mogelijkheid om samen met onderwijsinstellingen en kennisinstituten te werken aan agrifood-gerelateerde innovaties. NH Food ontwikkelt 2 actielijnen die er voor moeten zorgdragen dat de agrifood-gerelateerde opleidingen binnen het consortium kwalitatief worden verrijkt,  vernieuwd en kwantitatief worden verdubbeld. Lees hier meer over het project.