De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) zoekt vier nieuwe deelnemers die met duurzame teeltsystemen vooruit willen. Belangstellende agrariërs  kunnen zich aanmelden voor 23 november a.s.

Het NPPL-project gaat in 2021 het vierde jaar in. Tot nog toe doen 26 boeren onder de vlag van NPPL mee. Deze akkerbouwers, melkveehouders, bloembollen-, vollegrondgroente- en fruittelers experimenteren daarbij met verschillende precisietechnieken.

Maximaal vier nieuwe deelnemers

Het komende jaar is er binnen NPPL nog plek voor maximaal vier telers. Het accent ligt daarbij op akkerbouwers en veehouders die verder willen met duurzame teeltsystemen. Daaronder worden vooral strokenteelt, maar ook natuurranden, bloemen en kruidenweiden verstaan. Het is niet noodzakelijk dat het gehele bedrijf is ingericht voor bijvoorbeeld strokenteelt. Wel dienen er concrete plannen tot inrichting te zijn. Ervaring met zo’n duurzaam teeltsysteem is een pré.

Hulp van experts

Het optimaliseren van duurzame teelten in de bedrijfsvoering is voor veel boeren nog een zoektocht. De nieuwe deelnemers aan de nationale proeftuin krijgen daarbij hulp van experts van Wageningen University & Research. Zij helpen de deelnemers op gang en proberen een antwoord te vinden op vragen van de NPPL-deelnemers.

Wat vraagt NPPL van jou?

De bedrijven die aan NPPL meedoen zijn – net als de boerderij van de toekomst – een voorbeeld voor andere bedrijven die geïnteresseerd zijn in optimaal toepassen van technologie en ecologie. Dat betekent dat we vragen dat deelnemers aan NPPL bereid zijn hun ervaringen en relevante bedrijfsgegevens te delen met collega’s. Hiervoor krijgen ze hulp van vakjournalisten van Misset.
Daarnaast gaan we ervan uit dat je als deelnemer kansen ziet voor precisielandbouwtoepassingen en in duurzame teelten. Dat betekent ook dat je bereid bent hierin tijd en geld te investeren.

Interesse?

Heb je interesse en wil je jezelf opgeven als kandidaat-deelnemer voor NPPL? Vul dan het opgaveformulier in voor 23 november 2020. We hopen begin december duidelijk te hebben wie de vier nieuwe NPPL-deelnemers zijn. De namen van hen maken we naar verwachting in januari 2021 bekend.

Bron: NPPL

Meer nieuws

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten...
Laboratorium werkzaamheden Seed Valley

Seed Valley ziet groeiend tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod...
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...