De landbouw wordt in hoog tempo grootgebruiker van hightechsystemen en datatechnologie. Dankzij de nieuwe technologie weten bedrijven beter dan ooit wat er op de vierkante kilometer gebeurt, maar ook op de vierkante millimeter. Met deze kennis is nog veel winst te behalen, zo bleek 23 februari tijdens de goed bezochte Smart Farming Kennisdag 2023.

Evenals voorgaande twee edities werd de Smart Farming Kennisdag gehouden bij Sturm-Jacobs in Wieringerwerf. Ruim 180 bezoekers hadden ruimte vrijgemaakt in hun agenda om de dag bij te wonen en uiteraard gebruik te maken van de mogelijkheid tot netwerken. In het programma van de dag kwamen uiteenlopende aspecten van data en precisielandbouw aan de orde. Nieuw was de innovatiemarkt die veel belangstelling trok en zeker voor herhaling vatbaar is.

Als blijk van waardering voor zijn betrokkenheid bij en niet aflatende inzet voor het project Smart Farming NHN kreeg Pim Sturm, directeur-eigenaar van Sturm-Jacobs, een wandschild uitgereikt met daarop de officieuze eretitel van ‘Fieldlab Smart Farming’. In zijn dankwoord benadrukte Sturm de noodzaak om snel stappen te zetten met precisietechnologie. Dit vanwege de implementatie van nieuwe wetgeving die het gebruik van gewasbescherming verder aan banden gaat leggen.

Wethouder Robert Leever (Hollands Kroon) heet het publiek welkom. Links Pim Sturm, Jeroen Noot en dagvoorzitter Monique Ooms.

Toekomstbestendig

Noord-Holland Noord kenmerkt zich door extensieve en technisch hoogwaardige land- en tuinbouw. Dit maakt de regio bij uitstek geschikt voor data-intensieve landbouw, ook wel precisielandbouw of smart farming genoemd, waarbij gewassen heel nauwkeurig die behandeling krijgen die ze nodig hebben. Veelzeggend is dat liefst vijf van de dertig bedrijven die meedoen in de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) afkomstig zijn uit Noord-Holland Noord.

Optimalisering van plaats specifiek bemesten, onkruid bestrijden en gewasbescherming draagt bij aan een toekomstbestendige landbouw. Maar samenwerking is daarbij van cruciaal belang. Jeroen Noot, programmamanager GreenportNHN, benoemde in dit verband speciaal de betrokkenheid van Hogeschool Inholland. "Studenten die anders nooit zouden hebben nagedacht over werk in de agrisector komen in dit project met de sector in aanraking."

Onkruiddetectie

Een concreet resultaat van de samenwerking kwam aan bod in de gezamenlijke presentatie van Pieter Vlaar (Vertify) en Kristel van Ammers (Inholland). Studenten van Inholland hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan algoritmes. Hiermee is het flinke vooruitgang geboekt, zo bleek uit een video die Van Ammers presenteerde (zie hieronder). Goed te zien is waar de hotspots van onkruid op het land zich bevinden. Het algoritme is ontwikkeld op basis van filmbeelden (120 fps) die vorig seizoen zijn verzameld en moet nog verder worden getraind, maar het is een stapje dichter bij het realtime precisiespuiten op basis van beeld.

Interessant is ook de video van het dashboard dat de onkruiddruk visualiseert. Door de nauwkeurigheid van detectie in te stellen kan de teler zelf de afweging maken welke delen van het perceel hij gaat behandelen en welke niet.

Video file

Wat Gedeputeerde Ilse Zaal (o.a. landbouw) betreft is Smart Farming van groot belang voor de toekomst van landbouw in de provincie en laat het project goed zien hoe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en politiek tot concrete resultaten kan leiden. Een voorbeeld dat navolging verdient, aldus Zaal, die in het verlengde van Smart Farming NHN de komst aankondigde van twee nieuwe EFRO-projecten: Fieldlab Duurzame Bollenteelt en Fieldlab Waterstof.

Koplopers

Hoewel er met Smart Farming NHN hoopgevende resultaten worden geboekt, is er nog een lange weg te gaan. Uiteenlopende databronnen, van camera’s, weerstations, bodemscans en satellietbeelden tot en met teeltregistratiesystemen, groei-indicatoren en – niet in de laatste plaats - kennis van de teler, moeten in één systeem samenwerken. Dat vraag inzet van tijd en energie, maar volgens Stef Ruiter (Ruiter-Wever) is die investering noodzakelijk. “We moeten zorgen dat we in Nederland voorop blijven in de concurrentie met andere landen.”

Het is een uitdaging die met elkaar moeten aangaan,” vervolgde Corné Kempenaar, projectleider NPPL. "Niet techniek is beperkend, maar de onderliggende kennis. Waar gaat het dopje van de spuitmachine open en waar niet? Dat heeft te maken met detectie, maar ook met het beslismodel.” Dat Noord-Holland Noord hierbij een voortrekkersrol vervult is mooi, al moeten telers er wel rekening mee houden dat investeringen niet gelijk renderen, reageerde Daniel Banis van het Ontwikkelingsbedrijf NHN. De kosten gaan ook hier voor de baat uit.

De kans van slagen is het grootst als deelnemers het doel helder voor ogen houden. Niek Persoon (Amsterdam Green Campus) ziet dat projecten vaak mislukken doordat deelnemers teveel tegelijk willen. “Hou het simpel. De materie is complex. Focus daarom op die ene uitdaging. De basis moet op orde zijn.”

Datakluis

Om datagedreven te kunnen werken, moet het hele systeem van verzamelen, analyseren en opslaan van data op orde zijn. BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, RVO en overheid werken aan de bouw van een data-kluisconstructie voor agrariërs. Kenmerk van deze data kluis is dat de boer en tuinder te allen tijde eigenaar van de data blijven. Boeren en telers kunnen hier hun data instoppen en zelf bepalen wat zij delen en met wie. De route naar de dataklus (roadmap) is ingezet, maar volgens Hoogendijk is het nadrukkelijk een discussiestuk. Hij verwacht dat het nog twee tot drie jaar gaat duren voordat het systeem is uitontwikkeld.

Meer zien en lezen over SFKD23?

In opdracht van Gemeente Hollands Kroon werd deze video gemaakt:

Een mooi verslag naar aanleiding van de kennisdag vind je hier:

INPPL - Investeren in delen en koppelen van data hard nodig.

En hieronder een fotoalbum met plaatjes die we deze dag hebben geschoten.

Meer nieuws

Overhandiging gebiedsvisie glastuinbouwcluster Agriport

Ook het glastuinbouwcluster Agriport A7 heeft nu zijn eigen gebiedsvisie Energie. Wethouder Robert...

Glastuinbouwbedrijven Alton zetten volgende stap op weg naar verduurzaming

Het uitvoeringsprogramma bevat maatregelen, planning, rollen en verantwoordelijkheden.

Kickoff bijeenkomst Fieldlab Bol

De jassen bleven aan tijdens de officiële kick-off van Fieldlab Bol, vrijdag 24 november bij...