Maarten Hermus opende de AgriVizier bijeenkomst ‘Kringlooplandbouw Noord-Holland’ van 20 oktober met het feit dat kringlooplandbouw niet nieuw is. Zo werd de bevordering van Kringlooplandbouw al genoemd in 1972 door Sicco Mansholt, boer uit de Wieringermeer en later Landbouwcommissaris van de Europese Commissie ‘maatregelen ter bevordering van de kringloop-produktie en daardoor vernietiging van waardevolle natuurlijke produktie-elementen voorkomen.’

Het doel van de ochtend was om de doelen en activiteiten van het project Kringlooplandbouw te verkennen en vast te stellen. Hiervoor waren boeren, bestuurders van LTO, HAJK, CONO en NFO, vertegenwoordigers van Provincie en waterschappen, ketenpartijen zoals Flynth, Agrifirm Exlan en onderzoekers bijeen.

Herman de Boer wist in zijn presentatie de aanwezigen te vertellen dat kringlopen niet alleen gaan over hoeveelheden N en P maar ook over omloopsnelheid. Ook gaf hij inzicht dat werken aan bodemleven alleen zinvol is wanneer de basis van de bodem op orde is.

Pieter de Wolf vroeg de zaal wat kringlooplandbouw zou oplossen, wat voor voldoende input en reacties zorgde. Pieter zegt dat een verkeerd gebruik van kringlooplandbouw en samenwerking tussen sectoren kan leidden tot extra belasting van de bodem terwijl we juist op zoek zijn naar een gezonde en productieve bodem. Pieter ziet vier grote agronomische uitdagingen: 1. Organische stofvoorziening bouwland 2. Inpassing grasland en ruwvoer in de rotatie 3. Mestkwaliteit én daarbij specifiek voor Noord-Holland 4. Inpassing van de bollenteelt.

Michaela van Leeuwen gaf als laatste haar presentatie over de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Een project waar meer dan 250 boeren, voornamelijk melkveehouders, overheden, drinkwaterbedrijven en ketenpartijen samenwerken aan kringlooplandbouw door middel van studieclubs die werken aan verbetering door gebruik van tools zoals de kringloopwijzer en de bodemconditiescore. Ook zijn er studieclubs die dieper in gaan en aan de slag zijn voor intersectorale samenwerking, bodemkwaliteit en mestproducten. Ook gaf ze aan dat het concept van de Vruchtbare Kringloop erg goed word ontvangen omdat het initiatief en sturing bij de ondernemers ligt. Het concept zorgt voor een structuur om bottom-up initiatieven voor kringlooplandbouw te faciliteren. Alle aanwezigen geven aan dat het concept Vruchtbare Kringloop in Noord-Holland erg bruikbaar zou zijn, zolang de inhoud is gebaseerd op de problemen en doelen van de ondernemers in Noord-Holland.

Na de pauze zijn de aanwezigen tot de conclusie gekomen dat kringlooplandbouw in een projectplan vorm moet krijgen. Waarin moet worden gewerkt aan; verhogen bodemvruchtbaarheid, verminderen milieubelasting en economische groei in de regio. Voorstel is om het project op te splitsen in enerzijds het cijfermatige uitwerken van voorbeelden van samenwerking tussen sectoren en anderzijds het oprichten van studieclubs en werkgroepen van boeren uit diverse sectoren die hun kennis vergroten en aan de slag gaan op de thema’s bodemvruchtbaarheid, bodemconditiescore, resultaten uit de kringloopwijzer en kansen voor samenwerking tussen sectoren. 

Het projectplan op basis van de input in de bijeenkomst zal uitgewerkt worden in oktober en november. De aanwezigen willen proberen in november en december de financiering voor het project rond te krijgen zodat in januari 2016 gestart kan worden met het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland.

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...