In 2020 is er in de Kop van Noord-Holland een schreeuwend gebrek aan personeel in de zorg, agrarische sector, techniek en toerisme. Het gaat naar schatting om 3800 vacatures voor voltijdsbanen. 

Er ontstaat met name een tekort aan hbo-verpleegkundigen, maar ook psychiaters, specialisten oude-rengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten. Verder is er voor onder andere hoveniers, zaadteeltspecialisten en leidinggevenden in kassen en op het land tegen die tijd genoeg emplooi te vinden. Net als voor bouwvakkers, technici, specialisten op het gebied van windenergie, koks en schoonmaakpersoneel. Dat toekomstbeeld schetsen projectleiders Lenda Bruin, Ryanne Sandstra, Piet Conijn en Wouter de Waal van 'Match 2020’.

Oplossingen

De gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Den Helder, Texel en de provinciepartners in De Kop Werkt! - hebben 2,1 miljoen euro op tafel gelegd om oplossingen te vinden voor dit verwachte personeelstekort. Dit moet gebeuren met onderwijs- en onderzoeksinstellingen plus ondernemers in de regio.

,,Er bestaan op verschillende gebieden al initiatieven in die richting, met de beste intenties. Wat er tot dusverre is gebeurd, is niet voldoende om iets aan de snel veranderende situatie te doen'', aldus Sandstra. ,,We moeten het over een andere boeg gooien, anders gaat het op de regionale arbeidsmarkt vreselijk mis en stevenen we af op enorme scheefgroei. De balans tussen opleidingen en werkgelegenheid moet worden hersteld.’’ De Waal laat weten dat er in 2020 zo’n tien procent minder middelbare scholieren zijn (circa 7500), terwijl de Kop hard vergrijst: het aantal ouderen dat stopt met werken groeit.

Maatregelen

De projectleiders brengen de situatie in kaart, proberen in overleg met opleidingen, onderzoeksinstituten en werkgevers maatregelen te verzinnen en hopen dit najaar vier 'regiosectorplannen' te kunnen presenteren om het tij te keren.

Van de duizenden mensen die in de Noordkop als werkzoekend in de gemeentesystemen staan, kan een deel via om- of bijscholing misschien wel prima worden ingezet om het personeelstekort in 2020 te verkleinen. ,,We zouden ons ook meer kunnen richten op jongeren die de regio verlaten om elders een hbo- of wetenschappelijke studie te volgen'', stelt een van hen, Lenda Bruin. ,,Die komen vaak niet meer terug en vinden een baan vlakbij waar ze zijn opgeleid. Door te zorgen dat ze hier meer stage- en opleidings-plaatsen kunnen krijgen, vergroot je de kans dat ze terugkeren.’’

Andere optie is volgens Ryanne Sandstra om de focus te verleggen naar andere regio's, bijvoorbeeld Alkmaar. ,,Als mensen bereid zijn voor hun werk naar de Randstad te reizen, waarom zouden ze dan niet richting het noorden willen?’’ Met een lobby om Den Helder een vooraanstaande rol toe te bedelen in de offshore windenergie en dit af te stemmen met onderwijsinstellingen, moet volgens Piet Conijn de kans op werk voor schoolverlaters worden vergroot. Op Texel is volgens Wouter de Waal adequate huisvesting een belemmering. ,,Voor seizoenspersoneel en mensen die een contract in horeca of toerisme wordt aangeboden, is er te weinig onderdak. Vaak kunnen zij geen huis op het eiland krijgen.’’

Tekst en foto: : Noordhollands Dagblad 20-6-2017 Martijn Gijsbertsen
Foto: Wouter de Waak, Lenda Bruin, Piet Conijn en Ryanne Sandstra 

Meer nieuws

Winnaar publieksprijs Agrarisch Ondernemer van het Jaar: "Ik kan echt gelukkig worden van onze grond"

De biologische teelt van bloembollen promoten. Met dat doel deden John en Johanna Huiberts uit Sint...

Netcongestie tegengaan met een virtueel lokaal energiesysteem

Door netcongestie kunnen duizenden vierkante meters dakoppervlak bij agrarische bedrijven niet...

[VIDEO] Ontwikkeling van precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 2: Dataverwerking

In deel 2 in de serie over het project Digital Farming NHN bespreken we het hoe en waarom van...