Rabobank Noord-Holland Noord en Greenport NHN: Duurzame verbinding opnieuw bekrachtigd

20 april 2020
Landschap NHN

Een duurzame verbinding opnieuw bekrachtigd: op 19 maart 2020 zetten Rabobank Noord-Holland Noord en Greenport NHN hun handtekening onder een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Hoewel zowel Bob van der Hout (directeur Food & Agri bij Rabobank Noord-Holland Noord)[1] als Rien van Tilburg (voorzitter College van Bestuur Clusius College en bestuur Greenport NHN) liever over de praktijk dan over de papieren praten, zien ze zeker de meerwaarde van zo’n formeel moment. Van Tilburg: “Je staat weer even bewust stil bij wat je voor elkaar kunt betekenen.”

Voorzitter stichtingsbestuur Greenport NHN - Rien van Tilburg 
Rien van Tilburg & Bob van der Hout

Door de maatregelen omtrent het Coronavirus is de samenwerkingsovereenkomst digitaal ondertekend - zoals nu nagenoeg alles digitaal wordt voortgezet. Het is maar een kleinigheid vergeleken bij wat er achter de schermen gebeurt in tijden als deze. Van Tilburg: “Natuurlijk is de samenwerking met Rabobank Noord-Holland Noord niet gebaseerd op crises, maar feit is dat we de laatste dagen wel ontzettend veel contact hebben over het effect van het Coronavirus en alle maatregelen die zijn getroffen. Dit alles raakt de agrarische sector enorm en vanzelfsprekend raakt dit dus ook een groot deel van de klanten van de bank. Samen kijken we hoe we de sector en de mensen in die sector kunnen ondersteunen.” Van der Hout: “We hebben elkaar nu hard nodig.”

Toch was lang geleden al duidelijk dat Greenport NHN en Rabobank Noord-Holland Noord onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Van der Hout: “We werken samen sinds het allereerste begin van Greenport NHN. Logisch, vinden we: we hebben een groot aantal gemeenschappelijke belangen. En we delen een aantal ambities. We willen de agrarische sector versterken, maar tegelijkertijd ook uitdagen om van die postzegel af te komen en verder te kijken dan het eigen erf. Voorbeelden? We stellen onder andere; verplááts je in de consument, denk eens na over (alternatieve) verdienmodellen en kansen daarin, kijk naar de wereld van morgen. Dat zijn thema’s die we samen uitwerken.” Van Tilburg vult aan: “Neem een voorbeeld als Smart Farming NHN, gericht op versnelde ontwikkeling en toepassing van hightech- en dataoplossingen in de agrarische sector. Een partner als Rabobank heeft veel te bieden, in zowel kennis, netwerken en middelen.
In hun netwerk vind je branchespecialisten die bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren tijdens bijeenkomsten. En heel praktisch: waar mogelijk maken we dankbaar gebruik van beschikbaar gestelde ruimte voor vergaderingen en evenementen.”

Mooie woorden en mooie voorbeelden: samen de agrarische sector versterken, bedrijven uitdagen tot verduurzaming, innovatief werken, kennisdelen…dagen de partners elkáár ook nog uit? Van der Hout: “Ja zéker. Als Rabobank zijn we scherp op de toegevoegde waarde die we willen leveren in de samenleving. Dat betekent dat een conservatieve gedachte als ‘een bank levert geld’ niet meer automatisch de eerste gedachte is – het is één van de dingen die we doen. En daar kunnen mensen ook gerust op rekenen. We geven nog altijd een deel van onze winst terug aan de samenleving, in allerlei vormen. Maar we hebben net zo goed stevige ambities en als organisatie willen we die verwezenlijken. Dat houdt in dat wat we doen, wel moet passen bij de Rabobank. Dat betekent dat we, voordat we ons bijvoorbeeld committeren aan een concept als de Rabo AZ Food Tour, kijken naar welke waarden van de Rabobank hierop aansluiten en hoe we die kunnen uitlichten – zoals het voedselvraagstuk (i.c. gezonde voeding), inderdaad. Maar we gaan ook op zoek naar collega’s in onze organisatie die enthousiast worden van zo’n initiatief. Zijn die er niet? Dan is het misschien niet het juiste moment voor ons om mee te doen. Het is juist mooi dat je soms kritisch kunt zijn, dat leidt uiteindelijk tot betere resultaten.”

Van Tilburg: “Het scherp zijn op onszelf en op elkaar zit in de aard van beide organisaties. Het team van Greenport NHN is klein; daar omheen zit de stuurgroep die mensen levert voor de verschillende programma’s. Dat werkt alleen als we zo nu en dan aan elkaar vragen: ‘moeten we dit nog wel doen?’. Zo’n ambassadeursrol kies je als je ergens echt achter staat. Op diezelfde manier staan we voor de volle honderd procent achter onze samenwerking met Rabobank Noord-Holland Noord. Als Greenport NHN is het van groot belang om essentiële spelers als de bedrijven en het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook Ontwikkelingsbedrijf NHN en de gemeenten aan tafel te hebben. En daar hoort een partner als Rabobank Noord-Holland Noord zonder twijfel bij.”

[1] Rabobank Noord-Holland Noord een samenwerkingsverband betreft tussen de Rabobanken Kop van Noord-Holland, Waterland, West-Friesland en Alkmaar e.o.