In het PPS De Groene Tulp staat het vinden van praktische oplossingen voor een toekomstbestendige tulpenteelt centraal. Het onderzoek vindt vooral op kleine schaal plaats. Deels gaat De Groene Tulp nu de volgende fase in: het testen van oplossingen in de praktijk. Vier partijen ondersteunen dit idee van harte. “Hier wordt ervaringskennis opgedaan.”

Bron: Greenity, Tekst: Arie Dwarswaard 

Projectmanager Michel Jansen van PPS De Groene Tulp bezocht vorig jaar de ledenvergadering van Artemis, de vereniging van bedrijven die biologische bestrijders en groene gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten verkopen. “Directeur Piet Boonekamp vertelde dat er voor de akkerbouw met pilotbedrijven zou worden gestart. Daar konden de resultaten van veldproeven worden getest in de praktijk. Hij vroeg zich af of zoiets voor de bollensector ook zou kunnen. Dat idee ben ik niet vergeten.” In De Groene Tulp vindt nu ook vooral onderzoek plaats bij met name Proeftuin Zwaagdijk. In het overleg dat Jansen met enige regelmaat heeft met de deelnemende partijen bracht hij het onderwerp van de pilotbedrijven onlangs ter sprake.

“We doen in De Groene Tulp op diverse terreinen onderzoek naar een verminderde afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen en dat doen we op kleine schaal. Opschaling naar praktijkniveau is noodzakelijk en dat kan heel goed op een pilotbedrijf. Daarbij begin je met de ondernemer bij het begin. Je neemt de hele teeltcyclus door om zo na te gaan waar welke problemen zitten en hoe en vooral waarom de teler dat aanpakt.” De samenwerkende partijen in De Groene Tulp snapten het verhaal. “Iedereen was enthousiast. Dat was het moment om een stap verder te zetten. Kunnen we hiervoor een samenwerkingsovereenkomst opstellen? Daar stemden Proeftuin Zwaagdijk, Artemis en de KAVB mee in. En Stichting ROL is ook geïnteresseerd.”

Voor Joris Roskam van Proeftuin Zwaagdijk is het initiatief voor een pilotbedrijf vanuit De Groene Tulp een logische stap. “Het is goed om met de resultaten de praktijk in te gaan. De groene aanpak van het middelenpakket is voor telers niet gemakkelijk. Door met een of meer pilotbedrijven te gaan werken, kun je ondernemers meenemen in dit succes. Zo kun je laten zien dat dingen kunnen en krijg je een olievlekwerking steeds verder de praktijk in. Dit is echt een stap verder dan een proefveld. Van Proeftuin Zwaagdijk kunnen wij de resultaten die op het pilotbedrijf worden behaald meetbaar maken.” Ook KAVB-voorzitter Jaap Bond is enthousiast: “Dit project is gericht op de toekomst. Het past in het model van de proeftuinen, waarmee de KAVB aan de slag is gegaan. En het past ook in de scenariosessies die de KAVB-productgroep Tulp heeft gedaan waarbij is nagedacht over de toekomst van de tulpenteelt. Dit is echt een mooie stap.”

Ervaringskennis

Directeur Piet Boonekamp van Artemis doet vanuit zijn brancheorganisatie ook graag mee. “Vanuit onze leden kunnen we een breed scala aan kennis en producten aanbieden die de tulpenteler kunnen helpen om tot een toekomst te komen zoals die is verwoord in de visie van de overheid over de circulaire landbouw. Daar horen weerbare teelten bij. De weg daar naartoe moet je met de praktijk samen doen. In de akkerbouw zijn we gestart en hebben we in het eerste jaar de teeltcyclus in kaart gebracht. Op die manier leg je ervaringskennis vast. Deze experimentele ruimte zit ook in het Uitvoeringsprogramma van de Visie Gewasbescherming 2030 van LNV en het gezamenlijke bedrijfsleven. Met een pilotbedrijf laat je aan telers zien wat er kan en ontwikkel je gezamenlijk bouwstenen die helpen om deze manier van telen geaccepteerd te krijgen.” Boonekamp benadrukt dat de overheid wel moet zorgen voor een steunfonds voor de pilotbedrijven. “Als je als overheid wil, dat telers een risico nemen, dan moet je dat risico ook enigszins afdekken. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma.”

> Lees hier meer over het project De Groene Tulp


Bron: Greenity, Tekst: Arie Dwarswaard 

Meer nieuws

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten...
Laboratorium werkzaamheden Seed Valley

Seed Valley ziet groeiend tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod...
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...