Stigas stelt coronachecklist beschikbaar over voorkomen verspreiding

22 juni 2020

Stigas stelt een coronachecklist beschikbaar voor de agrarische en groene sectoren. Met de checklist kunnen bedrijven nagaan of de maatregelen die zij nemen tegen de verspreiding van het coronavirus voldoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen wenselijk zijn.

De lijst is een aanvulling op de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) en is hier te downloaden van de website van Stigas. De checklist staat ook in de bijlage. Bedrijven die inmiddels gebruik maken van de digitale RIE van Stigas kunnen maatregelen die uit de checklist naar voren komen uploaden in het RIE-systeem, waarmee deze onlosmakelijk deel uitmaken van de RIE.

Controle tijdens inspecties

De Inspectie SZW verwacht van bedrijven dat ze in hun RIE aandacht besteden aan besmettingsgevaar door het coronavirus en controleert daar tijdens inspecties op. De Inspectie SZW geeft aan dat de checklist een goed hulpmiddel is voor bedrijven om hun RIE uit te werken.  De bedrijven die inmiddels met de digitale RIE van Stigas werken, worden de komende dagen individueel geattendeerd op de nieuwe checklist.

 

Speciale pagina over corona

Op de website van Greenport Noord-Holland Noord is een aparte pagina ingericht waar u berichten vindt van Greenport Noord-Holland Noord en van onze partners. Klik hier om de pagina te bezoeken: www.greenportnhn.nl/coronavirus