Bij Het Nieuwe Telen (HNT) wordt op een energiezuinigere en meer gecontroleerde manier geteeld. Dit biedt kansen voor een nieuwe generatie schermen die minder vocht doorlaten en een betere isolatiewaarde hebben. TNO heeft in 2013 onderzoek verricht naar materialen voor het nieuwe schermen i.o.v. Productschap Tuinbouw (rapport TNO 2013 R10966). Daarnaast moeten in 2017 schermdoeken of verduisteringsdoeken in kassen voldoen aan nieuwe criteria met betrekking tot brandwerendheid. Hiltex, een producent van technische weefsels, wil graag deze handschoen oppakken, Peter Dekker-PDI, een installateur van schermen en Achmea haken aan. Floricultura is als geïnteresseerde teler betrokken, ook met het oog op uit te voeren praktijkproeven.

Doel is het ontwikkelen van schermconcepten die aansluiten bij HNT en die voldoen aan de nieuwe brandwerendheidseisen.  Hiervoor is AgriVizier in samenwerking met TNO het innovatieproject “Brandwerende Schermdoeken voor het Nieuwe Telen” gestart in de vorm van een werksessie op 7 juli jl,. voor ondernemers. De bijeenkomst werd ingeleid met twee presentaties van TNO:

  •          ‘Materialen voor Het Nieuwe Schermen’ door Karl Sewalt
  •          ‘Beter schermen - Behoeften en verbetermogelijkheden’ door Bas Knoll

Beide presentaties zijn te downloaden via onderstaande linkjes.

Via deze sessie zijn de randvoorwaarden inzichtelijk gemaakt en is gezamenlijk gebrainstormd over de technische (on)mogelijkheden. Hilex gaat hier verder mee aan de slag en gaat met ondersteuning van TNO proefsamples ontwikkelen. De verwachting is dat de samples eind november gereed zijn. Zodra de samples gereed zijn zal er een afsluitende bijeenkomst worden georganiseerd waarbij de inzetbaarheid van de ontwikkelde samples wordt besproken. In deze sessie zullen ook afspraken gemaakt worden voor een praktijkproef die de drie bedrijven gezamenlijk zullen gaan uitvoeren naar aanleiding van dit cluster (mits de inzetbaarheid voldoende is).

Tevens wordt onderzocht of een kleinschalige praktijkproef van PDI bij Floricultura opgezet kan worden met het huidige concept brandwerend doek uitgevoerd als verticaal oprolbaar scherm aan een kasgevel.

Grootte probleem en economisch belang

Energiebesparing (en overstappen op duurzame bronnen) is een van de grootste innovatie uitdagingen voor de Nederlandse glastuinbouwsector. Het schermdoek speelt hierin een cruciale rol. Gezien de beperkte levensduur van schermdoeken (8-10 jaar) en het grote areaal (>8000 ha) betreft dit een grote markt. In dit project wordt getracht om het schermdoek een combinatie van drie eigenschappen mee te geven: vochtregulerend, onbrandbaar en energiebesparend (hoge U-waarde). Als het lukt betekent dit een versterking van de agribusiness in de Greenport Noord-Holland Noord omdat momenteel toonaangevende schermdoeken uit Zweden of Belgie komen. Voor Hiltex is de tuinbouw een nieuwe markt. Dit versterkt het toeleverend cluster in Noord Holland.

Meer nieuws

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten...
Laboratorium werkzaamheden Seed Valley

Seed Valley ziet groeiend tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod...
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...