De instroom van nieuwe, jonge medewerkers in de bloembollensector is al jaren een punt van zorg. Kunnen we over tien jaar nog wel aan goede mensen komen? Met erover praten komen we niet verder, het is tijd voor actie. Martijn Grosmann, projectleider bij het Clusius College, bedacht de Noord-Hollandse Tuinbouwbattle.

Tuinbouwbattle gaat naar scholen toe

Martijn Grosmann werkt als projectleider voor het Clusius College en is verbonden aan Greenport Noord-Holland Noord voor het thema onderwijs & arbeidsmarkt. “Voor de continuïteit van de sector is het belangrijk om naar buiten toe het juiste beeld en imago uit te stralen. De Tuinbouwbattle kan daarbij helpen.” Wat dit project anders maakt dan andere projecten is dat het naar de scholen toe komt. Leerkrachten hebben een vol lesprogramma, nóg een project erbij kunnen ze vaak niet hebben. Dus hebben wij het anders opgezet.”

Lespakket 

De Noord-Hollandse Tuinbouwbattle is een lesprogramma voor kinderen van groep 8 in het basisonderwijs, mede gesubsidieerd door de provincie en KAVB. Kinderen leren hoe tulpenbollen groeien en tot bloei komen en worden uitgedaagd om de oogst te verkopen. “We hebben vijf mobiele teeltinstallaties ontwikkeld met ledverlichting en geschikt gemaakt om in twee lagen tulpen te broeien. Deze teeltinstallatie wordt in de klas gezet en de leerkracht krijgt er een uitgebreid lespakket bij. Die lessen zijn heel gevarieerd, met filmpjes, verdiepende stof en leuke opdrachten. Verder hebben de kinderen de taak om voor de tulpen te zorgen.” Het project is een doorslaand succes. “Er is meer vraag dan dat er teeltinstallaties beschikbaar zijn.” Hij heeft daar wel een verklaring voor. “Daarbij speelt een mix van factoren een rol. De kinderen kunnen het gewoon in de klas doen, de leerkracht heeft er weinig werk aan, die hebben we volledig ontzorgd, het ziet er best sexy uit met dat witte en rode ledlicht, er zit een stuk techniek in, kinderen leren iets over de groei en bloei van tulpen en ze worden gestimuleerd om creatief en ondernemend te zijn. Als de tulpenteelt klaar is, kan de klas de 400 tulpen oogsten. De kinderen mogen zelf bedenken wat zij met de tulpen doen en waar de opbrengst naartoe gaat. Veel klassen gaan aan het einde van het project op bezoek bij een tulpenbroeier. Dan gaan er ook vaak moeders mee, dus zo bereiken we een grote groep mensen die allemaal een positief beeld krijgen van de sector.”

900 kinderen per jaar 

Afgelopen jaar deden jaarlijks 900 kinderen een Tuinbouwbattle in de klas. “Mooi voor de sector. Toevallig zien we dat dit jaar de belangstelling voor open dagen in het MBO-onderwijs weer groeit. Hopelijk profiteert de bollensector daar ook van mee.” Maryanne Wittink, leerkracht van groep 8 op ’t Span in Den Oever, vindt de Tuinbouwbattle in veel opzichten ‘een ideaal project’. “Het vraagt niet veel tijd en doordat de tulpen elke dag anders zijn, is het leuk om ermee bezig te zijn. Kinderen voelden zich direct verantwoordelijk, ze namen de verzorging heel serieus. Vervolgens werden ze gestimuleerd om over de verkoop na te denken, daarmee kwam er weer een ander aspect aan bod. Kinderen leerden van alles over de groei en bloei van tulpen, maar ook dat het kan mislukken.” Grosmann is blij met de positieve reacties. “Dat zijn goede argumenten om nog een tijdje door te gaan met dit project.”

Greenity,, 15 februari 2018
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

 

Meer nieuws

Overhandiging gebiedsvisie Energie Het Grootslag

Glastuinbouwgebied Het Grootslag heeft klimaatdoelen 2030 nu al behaald

Glastuinbouwgebied Het Grootslag in Gemeente Medemblik is zijn tijd vooruit. Als eerste...

{VIDEO] Ontwikkeling van precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 1: De Uitdaging

In het project Digital Farming NHN werkt Greenport NHN samen met partners aan de doorontwikkeling...

Noord-Holland Noord proeftuin voor datagedreven landbouw

Datatechnologie vormt de sleutel naar toekomstbestendige landbouw en NHN loopt hierin voorop....