Het voorspellen van het juiste oogstmoment van tulpenbollen blijft voornamelijk een ‘groene vingers’ kwestie. Telers hebben vooral ervaring nodig om voldoende rekening te houden met verschillende aspecten, denk daarbij aan bijvoorbeeld: ‘te vroeg gerooid betekend meer kans op penicilium’ of ‘bruine wortels in de broei, maar te laat rooien geeft weer meer kans op fusarium’. De huid moet bij oogst een bruin ‘wangetje’ hebben en het liefst niet gerimpeld zijn. Onervaren medewerkers het veld in sturen om het oogstmoment te bepalen blijft daarom lastig. Tevens is het voor een teler handig om ruimschoots voor de een goede inschatting te kunnen maken van de opbrengst, om zodoende zijn afzet beter te regelen. Een groeimodel kan hierbij helpen. Een andere toepassing zou bijvoorbeeld schadebepaling kunnen zijn, er zou dan een inschatting gemaakt kunnen worden van een mogelijke opbrengst als er geen schade was opgelopen.

Binnen de PPS Bollenrevolutie 4.0 wordt er gewerkt aan een groeimodel welke de potentiële opbrengst van tulpen in het veld kan voorspellen én kan assisteren in het bepalen van belangrijke momenten in het seizoen, zoals de bloei en het oogstmoment. Specifiek gaat het hier om WOFOST (WOrld FOod STudies) groeimodel wat voor tulpen al in de jaren ‘90 is ontwikkeld, destijds voor de cultivar Apeldoorn. In de afgelopen jaren is weinig aandacht voor dit model geweest, maar binnen Bollenrevolutie 4.0 wordt er gewerkt aan een flinke update.

Het WOFOST model berekent dagelijks de groei van de verschillende plantorganen, met name op basis van temperatuur en straling. De gesimuleerde groei bepaalt een aantal ijkpunten zoals datum van opkomst, datum van bloei en koppen en de uiteindelijke datum van de oogst. Aankomend groeiseizoen zullen medewerkers van WUR vanaf opkomst tot oogst op tien momenten gewasmonsters nemen van een tulpenveld bij teler H.C.P Verdegaal B.V. in Noordwijkerhout. Deze gewasmonsters dienen ter controle van het groeimodel. Daarnaast wordt er op dit zelfde perceel gemeten met een multi-spectrale camera (de ‘Spectracam’ van partner TechNature B.V.) die gebruikt wordt om het groeimodel te valideren en updates uit te voeren  op basis van de meetwaardes.

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD en TechNature B.V. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering. Een korte toelichting over deze PPS vindt u op de site

Meer nieuws

Wouter Veefkind

Fieldlab Waterstof in Agri NHN is gestart. Wat heeft de agri-ondernemer daar aan?

Waterstof kan een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van Nederlandse bedrijven. Waterstof is...
Bob van der Hout over innovatie in agrifood

Bob van der Hout, Rabobank: "Innoveren in deze sector vraagt gewoon tijd van ondernemers"

5 vragen aan Bob van der Hout, directeur Food en Agri bij Rabobank Noord-Holland Noord.

'Bollenjongen' Allan Visser: "We moeten inzetten op weerbaar telen, met groene middelen en resistente soorten"

Het Greenport NHN congres staat dit jaar in het teken van ‘samenwerken aan innovatie’. Op het...