Zeewier in een gezonde melkveehouderij

18 december 2018

Onderzoek methaanreductie melkvee met zeewiersupplement

Kick-off

Het officiële startschot is gegeven voor het project ‘Zeewier in een gezonde melkveehouderij’. Het doel van de initiatiefnemers, stichting BlueO2 en LTO Noord, is om met de inzet van zeewier als voedingssupplement aan koeien, methaan uitstoot te reduceren. Op deze wijze verwachten de partners in het samenwerkingsverband, CONO kaasmakers, Hortimare en Stichting GreenPort Noord-Holland Noord, een concrete bijdrage te kunnen leveren aan zowel de Nederlandse klimaatdoelen als ook een toekomst bestendige agrarische sector.

Onderzoek zeewier

Vanuit de melkveehouderij ligt er een maatschappelijke opgave om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Zeewier is steeds meer in het nieuws als veelbelovende biomassa. De praktische toepasbaarheid van zeewier als voedingssupplement voor melkvee wordt nu in dit project onderzocht. Het betreft zeewieren die zijn te telen of te oogsten in Noord-West Europa. Door de zeewiersector in verbinding te brengen met de melkveehouderij, ontstaat synergie tussen een nieuwe Nederlandse zeewier sector en de zuivelketen. 

Het project – dat onderdeel is van Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) - duurt tot eind 2019. Wageningen Livestock Research leidt het wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op teelbare wieren met aantoonbaar effect op methaanreductie, met diergezondheid als voorwaarde.

Projectinformatie

Meer informatie over het project is te lezen op:

https://www.greenportnhn.nl/projecten/zeewier-gezonde-melkveehouderij-pop3 https://netwerkplatteland.nl/innovatie/zeewier-in-gezonde-melkveehouderij
https://www.ltonoord.nl/project/zeewier-in-een-gezonde-melkveehouderij

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Stichting GreenPort Noord-Holland om op de hoogte te blijven van nieuws uit dit project.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland, het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en ELFPO, medefinanciering door Melkveefonds, de PPS Proseaweed met medefinanciering door Ministerie van LNV.

Stichting BlueO2, Projecten LTO Noord, LTO Noord, Stichting GreenPort Noord-Holland Noord, Wageningen Livestock Research, CONO Kaasmakers en Hortimare zijn partners in dit project.