Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Lees meer

AgriVizier Kennis en Innovatieagenda

In AgriVizier werken diverse partijen uit onderzoek, onderwijs en advies samen om ondernemers te...

Synthese rapportage 2012-2015 kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s

Het rapport ‘Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s:...

Geleerde lessen

Floor Geerling-Eiff & Marijke Dijkshoorn-Dekker (LEI) hebben eind 2015 een presentatie...

Ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s

De management summary ‘Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7...

De kracht van bundeling

Wageningen UR heeft de brochure ‘De kracht van bundeling: samenwerking rond kennis en innovatie in...

Richting geven aan een zoekproces innovatieprojecten Agrivizier

De notitie ‘Richting geven aan een zoekproces innovatieprojecten Agrivizier’ is een publicatie van...

Kennis en innovatiesystemen in de Greenportregio’s:

De notitie ‘Kennis en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: monitor AgriVizier 2014’ beschrijft...

Gouden driehoek

Floor Geerling-Eiff (LEI) & Marijke Dijkshoorn-Dekker (LEI) hebben een presentatie gehouden...

Leren en innoveren in Noord-Holland Noord

De brochure ‘Leren en Innoveren in NoordHolland Noord’ is een publicatie van onderzoeksthema T&...

Ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in de Greenports - stand van zaken onderzoeksresultaten

Vorige week hebben Floor Geerling-Eiff (LEI) en José Vogelezang (PSG) een presentatie gehopuden...

Geleerde lessen van kennisstrategieën: een quick scan van kennisinitiatieven voor het bedrijfsleven

Via deze quick scan casestudie is geprobeerd inzicht te geven in successen en knelpunten van ...

Eerste resultaten monitoringstudie

Afgelopen week presenteerden Floor Geerling-Eiff (LEI), Marijke Dijkshoorn-Dekker (LEI), Jorieke...

Meld uw nieuwsbericht aan

Heeft u ook een interessant nieuwsbericht? Laat het ons hier weten!