Greenport Noord-Holland Noord

Al meer dan tien jaar werken onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers structureel samen in Greenport Noord-Holland Noord. Greenport NHN versterkt de concurrentiepositie van de agrarisch sector in Noord-Holland Noord, regionaal, nationaal en internationaal. Greenport NHN werkt vanuit de vraag van ondernemers en in verbinding met de partners uit de triple helix. Onder één noemer, onder één vlag en vanuit één gezamenlijke visie. De Greenport werkt verder aan de doorontwikkeling van de agribusiness tot een duurzame sector.    

> Bekijk hier de corporate film over Greenport NHN: een regio, een status, een organisatie. Greenport Noord‐Holland Noord leert, werkt, onderneemt en innoveert en speelt in op de vraag van de toekomst.  Wij zijn Greenport NHN. We grow business.

Wij zorgen voor kennisoverdracht

Greenport Noord-Holland Noord is een netwerkorganisatie, volop in de economische dynamiek van de regio Noord-Holland Noord. Vele partijen hebben zich als (project-)partner aan ons verbonden. Door kennisoverdracht te stimuleren tussen ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekinstituten worden cross-overs geïnitieerd en innovatie gestimuleerd.  

Benieuwd naar de personen die betrokken zijn bij de organisatie? 

> Bekijk hier alle leden van de netwerkorganisatie

Verse producten uit onze regio

Noord-Holland Noord is dé verstuin van Noordwest-Europa. Een enorme variëteit aan groenten, aardappelen en fruit vindt vanaf het land en vanuit de kassen haar weg naar consumenten in binnen- en buitenland. Onze regio is een belangrijke leverancier van vlees, zuivel (kaasstad Alkmaar) en vis. Greenport Noord-Holland Noord is een divers land- en tuinbouwcluster van nationaal belang. Greenport NHN is geen vast gekaderde regio maar beslaat globaal de gebieden Kop van Noord-Holland, West-Friesland en regio Alkmaar. Waar dit aansluit bij de agribusiness wordt ook buiten deze deelgebieden – zoals in Heemskerkerduin – geacteerd. 

Image
Land- en tuinbouwgebied Greenport Noord-Holland Noord

 

Bloembollen en zaadveredeling

Naast alle verswaar is Noord-Holland Noord één van de grootste productiegebieden van Europa voor bloembollen, bloemen en sierteelt. Op het gebied van zaadveredeling is Noord-Holland Noord met zijn Seed Valley de absolute wereldtop. In Seed Valley werken specialisten voortdurend aan plantenrassen die hogere opbrengsten geven, beter bestand zijn tegen ziekten en plagen, optimaal groeien onder specifieke klimaatomstandigheden, beter smaken of mooiere bloemen geven.

> Lees hier meer over Seed Valley

Greenport NHN helpt innoveren

De land- en tuinbouw is volop in beweging, niet alleen in de kop van Noord-Holland maar wereldwijd. Innovatie is daarbij essentieel om oplossingen te zoeken en te vinden voor wereldvraagstukken. De wereldbevolking groeit, goede landbouwgronden worden schaarser, klimaatveranderingen zorgen voor toenemende problemen en de bescherming van onze planeet staat onder druk. GreenPort Noord-Holland Noord pakt de wereldvraagstukken op door te innoveren en crossovers te initiëren.

> Bekijk Innoveren in de agribussiness 

> Bekijk projecten

> Lees nieuws

> Bekijk evenementen
 

Agribusiness als economische pijler

Die rijke schakering aan agrarische en groene bedrijvigheid maakt Noord-Holland Noord uniek: van glastuinbouw tot zilte teelt, van fruit tot fresia’s, van biologische productie tot grootschalige voedselverwerking. Met ruim 6500 bedrijven waarin 20.000 mensen werken en met een productie ter waarde van meer dan 3 miljard euro per jaar, is agribusiness één van de economische pijlers van de regio.

> Bekijk Werken in de agribusiness

Met ruim 6500 bedrijven waarin 20.000 mensen werken en met een productie ter waarde van meer dan 3 miljard euro per jaar, is agribusiness één van de economische pijlers van de regio.

Greenport status

Een Greenport is groot ruimtelijke-economisch tuinbouwcluster waarin planten, bomen, bollen, bloemen en/of groenten worden geproduceerd en verhandeld. Het betreft zowel de productie onder glas (de glastuinbouw), als in de openlucht (bollenteelt, fruitteelt, vollegronds groenten). Naast productie en handel is er sprake van een hele keten van activiteiten met onder andere kassenbouw, techniek, transport, onderwijs, onderzoek en veredeling. Het Rijk vindt de stedelijke regio’s van de Mainports, Brainport, Greenports en de Valleys van nationale betekenis. 

Lees hier de column van Thijs Pennink over Greenport NHN 


Greenports in Nederland

Greenport Noord-Holland Noord is een van de zeven Greenports in Nederland.

Image
Greenport locaties in Nederland

> Lees hier meer over Greenports in Nederland


Meer lezen over Greenport NHN? Bekijk dan ook eens:

>Werken in de agribusiness

>Leren in de agrisbusiness

>Ondernemen in de agribusiness

>Innoveren in de agribusiness