AgriProjecten Match2020

Verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Aan het werk in de kansrijke Agribusiness in Noord-Holland Noord

Voldoende mensen met de juiste skills en vaardigheden die werken in de Agribusiness in de Kop van Noord Holland Noord. Dat is de inzet bij de AgriProjecten binnen Match2020. Productie, kennis en economie groeien, terwijl de verwachting is dat de arbeidsmarkt in de regio verder krimpt. Dat is de reden waarom ondernemers, onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie Noord-Holland zich nu gezamenlijk inzetten voor een goede balans op de arbeidsmarkt. Met deze AgriProjecten van Match2020 specifiek door verbetering van de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. Match2020 valt onder de bestuursopdracht DeKopWerkt! Match2020 richt zich naast Agri op de sectoren zorg, leisure en techniek. GreenPort Noord-Holland Noord organiseert binnen Match2020 deze AgriProjecten en werkt daarvoor samen met onderwijspartners, ondernemers, ontwikkelingsbedrijf NHN, Kop gemeenten en de provincie Noord-Holland.

Lees hieronder over de zeven AgriProjecten van Match2020 en de concrete acties in 2018 en 2019.

Noord-Hollandse Tuinbouwbattle

De Noord-Hollandse Tuinbouwbattle is een lopend project dat met veel enthousiasme wordt ontvangen op basisscholen in groep 8. Met deze battle stimuleren we de instroom van nieuwe en jonge medewerkers in de Agrisector. Hiermee brengen we jongeren vroeg op het idee om te kiezen voor een carri√®re in het groen, ‚Äėjong geleerd, oud gedaan‚Äô.¬†Het project wordt door GreenPort NHN compleet aangeboden en belast het onderwijs daardoor niet.

Match2020 zet in op versteviging, verdere ontwikkeling en continu√Įteit van de Noord-Hollandse TuinbouwBattle, samen met onderwijs en ondernemers wordt het programma jaarlijks¬†aangeboden in minstens 12 klassen in de Kop van Noord-Holland.

Lees hier meer over het project Noord-Hollandse Tuinbouwbattle. 

GroenStart

GroenStart is een kansrijk, multidisciplinair traject voor iedereen die met een beetje hulp aan werk kan. Deelnemers worden arbeidsfit, leerfit en diplomafit, waarna ze aan het werk gaan in het groen. Een nauwe samenwerking van ondernemers, nieuwe flexibele onderwijsvormen en gemeenten maakt  dit mogelijk. GreenPort NHN organiseert en faciliteert GroenStart. Het project wordt gefinancierd door gemeenten, provincie Noord-Holland en ministerie van OC&W.

Match2020 ondersteunt nu bij het vinden van goede aansluiting van deelnemers vanuit gemeenten, goede de spreiding over de vier gemeenten en borgt de continu√Įteit in de Kop van Noord-Holland samen met ondernemers, onderwijs en overheid. Per jaar krijgen in ieder geval 25 deelnemers in de Kop een traject aangeboden.

Lees hier meer over het project GroenStart.

MBO Groen Traineeship

Het MBO Groen Traineeship is een innovatie voor MBO studenten om afstuderen en een startersbaan te koppelen bij de dezelfde werkgever. Inwerken is niet meer nodig, het biedt continu√Įteit voor ondernemers en loopbaan perspectief voor studenten/medewerkers.

Dit is een idee van AgriProjecten Match2020 en de uitwerking start binnenkort in nauwe samenwerking met de ondernemers, onderwijs (docenten en leerlingen) en overheid in de Kop van Noord-Holland. Hier wordt een soepele overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt georganiseerd. Het is de bedoeling dat jaarlijks 5 studenten op MBO of HBO niveau tijdens de afstudeerperiode een traineeship aanvaarden.

Groene Incubator voor agrarische start-ups

Ondernemerschap is één van de sleutelwoorden bij agrarische economische ontwikkeling en innovatie. De Groene Incubator wordt de broedplaats voor ontwikkeling en begeleiding van agrarische innovaties naar de markt. Studenten worden uitgedaagd om hun ondernemersvaardigheden verder te ontwikkelen en zo mee te werken aan de economische groei van de kop van Noord Holland.

In Match2020 starten we binnenkort met het ontwikkelen van de Groene Incubator Noord Holland Noord samen met onderwijs en ondernemers. Zo bieden we jonge professionals en ondernemers de kans om agrarische innovaties naar de markt te brengen. De inzet is vanaf 2020 jaarlijks 2 start-ups te begeleiden.

Agri Drone Centrum

Drones zijn onlosmakelijk verbonden met de toekomst van de agrarische sector. Een Agri Drone Centrum speelt hierop in door een faciliteit te organiseren samen met ondernemers waar kennis, techniek en praktijk elkaar vinden en versterken.

Match2020 organiseert binnenkort de verkenning en mogelijkheden voor een Agri Drone Centrum in de Kop van NH en brengt daarover ondernemers, onderwijs, overheid en het ontwikkelingsbedrijf NHN samen.

GreenTech NHN

Om de aansluiting tussen technisch onderwijs en agrarische techniek te verbeteren is GreenTech NHN ontwikkeld. In dit project ontmoeten MBO studenten en bedrijfsleven elkaar in masterclasses en stages. Daardoor wordt het agrarische technisch onderwijs versterkt en ondernemers krijgen studenten die een waardvolle bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering.

Match2020 zet zich in voor verdere ontwikkeling van goede samenwerking tussen groen en technisch onderwijs samen met de ondernemers om zo een grotere groep studenten te interesseren voor een carrière in Agrisector van de kop van Noord-Holland.

Lees hier meer over het project GreenTech NHN. 

Agrarisch/technische kenniscases

Een kenniscase, de vraag van een ondernemer aan het onderwijs. Om deze ondernemersvragen beter te ontvangen en te matchen met studenten, organiseren we bedrijfsbezoeken waar studenten, docenten, ondernemers en de overheid elkaar op inhoud ontmoeten. Deze ontmoetingen dragen bij aan een beter inzicht en biedt directe mogelijkheden tot matches. Zodat jongeren kansen zien voor een carrière in het groen en ondernemers medewerkers van de toekomst ontmoeten.

Match2020 zet zich in voor de ontwikkeling van een platform en structuur voor deze waardevolle ontmoetingen in de agribusiness. Voor studenten en ondernemers cre√ęren we zo voedzame bodem in de Kop van Noord Holland. Het resultaat waarnaar we jaarlijks streven is: 5 bedrijfsbezoeken, acht masterclasses en floormeetings, 10 stages en 5 afstudeeronderzoeken.

Meer informatie

Carolina Deelen

Projectleider Match2020 Agriprojecten

Plaats een reactie