AgriProjecten Match2020

Aan het werk in de kansrijke Agribusiness in Noord-Holland Noord

Mensen met de juiste skills en vaardigheden aan het werk in de Agribusiness in de Kop van Noord-Holland Noord. Dat is de inzet bij de AgriProjecten binnen Match2020.

Verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Mensen met de juiste skills en vaardigheden aan het werk in de Agribusiness in de Kop van Noord-Holland Noord. Dat is de inzet bij de AgriProjecten binnen Match2020. Productie, kennis en economie groeien, terwijl de verwachting is dat de arbeidsmarkt in de regio verder krimpt. Dat is de reden waarom ondernemers, onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie Noord-Holland zich nu gezamenlijk inzetten voor een goede balans op de arbeidsmarkt. De inzet van de AgriProjecten van Match2020 is specifiek gericht op verbetering van de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt.

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Het leven gaat door, wijzigen we de koers?

Hoe ziet de agrarische sector en het agrarisch onderwijs er nu uit? We schrijven juli 2020. ‘Het’...

Steeds minder boeren in Nederland? Texelse kinderen worden lekker gemaakt voor een bestaan in de bollenteelt

Het aantal boeren in Nederland daalt al decennialang en dat is reden genoeg dat de Tuinbouw Battle...

Tuinbouw Battle zet jeugd aan tot strijd

Het is voor het eerst dat Texelse scholen meedoen aan deze tulpenteeltwedstrijd van GreenPort Noord...
Theo Meskers, bestuurlijk trekker Match2020
Samen met de ondernemers en onderwijspartners zetten we acties op touw die er voor zorgen dat schoolverlaters en professionals hun carrière in de Kop van Noord-Holland een impuls kunnen geven. Daarbij mikt Match2020 op de speerpunten toerisme, agribusiness, techniek en zorg. Dit gebied barst van de economische potentie, maar je hebt voldoende mensen nodig om ook iets met die potentie te kunnen doen. Daar gaat Match 2020 bij helpen.

Dit zijn de Match2020 AgriProjecten 2020 in de kop van Noord-Holland

•    Smart Farming NHN Drones & Data, Fieldlab en onderwijs
•    NH Tuinbouw Battle – in Texel in 2020 & 2021 gerealiseerd
•    GroenStart – speeddates, inzet 25 intakes in GroenStart traject  
•    MBO Agri Traineeship – start traineeship in 2021
•    AgriHighTech Markt – deelname Smart Farming markt in 2021 voor AgriTech stages, kenniscases, masterclasses en afstudeeronderzoeken 

Smart Farming NHN Drones & Data

Data zijn onlosmakelijk verbonden met de toekomst van de agrarische sector, ook drones doen hun intrede in de sector. We spelen hierop in door samenwerking en faciliteiten te organiseren met ondernemers, onderzoekers, onderwijs en overheid, zodat kennis en techniek elkaar versterken en  vinden in de praktijk.

Match 2020 organiseert daarvoor de verkenning en mogelijkheden, brengt mensen bij elkaar en voert gesprekken met onderwijs, onderzoekers, droneondernemers en ondernemers die drones en data verkennen en toepassen in het agrarisch bedrijf. Dit heeft geleid tot verankering van dit platform binnen GreenPort Smart Farming Noord Holland Noord van dit project. Aansluitend wordt nu ingezet op het realiseren van uitvoeringsprojecten: Fieldlab data & drones en drones & data in het agrarisch onderwijs.

GroenStart

GroenStart is een opleidingstraject voor iedereen die met een beetje hulp aan het werk kan. Deelnemers worden arbeidsfit, leerfit en diplomafit terwijl ze aan het werk zijn in het groen. Een nauwe samenwerking van ondernemers, nieuwe flexibele onderwijsvormen, gemeenten en projectleiding maakt dit mogelijk. Greenport NHN organiseert en faciliteert GroenStart. Het project wordt gefinancierd door het bedrijfsleven, gemeenten, provincie Noord-Holland en ministerie van OC&W.

Match 2020 ondersteunt bij het vinden van goede aansluiting van deelnemers vanuit gemeenten, en borgt de continuïteit in De Kop van Noord-Holland samen met ondernemers, onderwijs en overheid. Per jaar krijgen in ieder geval 25 kandidaten in De Kop een traject aangeboden. Daarvoor draagt Match 2020 bij door het verder ontwikkelen van netwerk van gemeente en project, de verankering en het jaarlijks faciliteren van speeddates waardoor extra kandidaten doorstromen naar de arbeidsmarkt in de kopgemeenten. 

Noord-Hollandse Tuinbouw Battle

De Noord-Hollandse Tuinbouw Battle is een project dat met veel enthousiasme wordt ontvangen op basisscholen in groep 7 en 8 in Noord Holland Noord. In de klas staat 3 weken een mobiele teeltinstallatie waarin agri en techniek samen komen. Met ledverlichting is de installatie geschikt gemaakt om in twee lagen tulpen te broeien op water. Leerlingen leren zo hoe tulpenbollen duurzaam groeien en tot bloei komen en worden uitgedaagd om de oogst te verkopen. Zij mogen zelf bepalen wat ze met de opbrengst doen. Zo komen alle aspecten van het bloemenbollenvak aan bod: teelt, techniek en handel. Met deze battle stimuleren we de instroom van nieuwe en jonge medewerkers in de Agrisector. Het project wordt door GreenPort NHN compleet aangeboden en belast het onderwijs daardoor niet.

Match2020 zet erop in samen met onderwijs en ondernemers het programma jaarlijks aan te bieden bij  minstens 12 klassen in De Kop van Noord-Holland en in 2020 is de Tuinbouw Battle voor het eerst op vier scholen op Texel dankzij Match2020 inzet.

AgriHighTech Markt

Om de aansluiting tussen technisch onderwijs en agrarische techniek verder te verbeteren neemt Match2020 in het najaar deel aan het jaarlijkse Smart Farming NHN evenement met een markt waar ondernemers, onderwijs, onderzoekers en studenten elkaar ontmoeten. Een extra voorziening waarmee vraag en aanbod van stageplaatsen, masterclasses, bedrijfsbezoeken en onderzoeksvragen bij elkaar gebracht.

Hiermee wordt het agrarische technisch onderwijs versterkt en ondernemers en onderzoekers krijgen studenten die een waardvolle bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering.

Match 2020 zet zich hiermee in voor de ontwikkeling van een platform en structuur voor deze waardevolle ontmoetingen in de agribusiness. Voor studenten en ondernemers creëren we zo een voedzame bodem in De Kop van Noord-Holland en interesseren we studenten voor een carrière in agrarische sector in de kopgemeenten. Het resultaat waarnaar we jaarlijks streven is: 10 stages, vijf afstudeeronderzoeken en acht masterclasses/bedrijfsbezoeken.

MBO Traineeship

Het MBO Agri Traineeship is een Match2020 innovatie die wordt ontwikkeld voor mbo-studenten om afstuderen en een startersbaan te koppelen bij de dezelfde werkgever of in een carrousel met meerdere werkgevers. Inwerken is niet meer nodig, het biedt continuïteit voor ondernemers en loopbaanperspectief voor studenten/medewerkers. Dit is een idee wordt onderzocht en uitgewerkt in overleg met ondernemers en onderwijs. Het is de bedoeling dat vanaf 2020 jaarlijks 5 mbo studenten tijdens de afstudeerperiode een traineeship aanvaarden. Hiermee wordt een soepele overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt verankerd. Bij positief resultaat, bereiden we de invoering voor.

Match2020, Arbeidsmarkt in balans

Match 2020 maakt deel uit van het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt! Match2020 richt zich naast agri op de sectoren zorg, leisure en techniek. GreenPort Noord-Holland Noord organiseert binnen Match2020 deze AgriProjecten en werkt daarvoor samen met onderwijspartners, ondernemers, ontwikkelingsbedrijf NHN, Kop gemeenten en de provincie Noord-Holland.

Lees hier meer over Match2020.

Ontdek de kansen voor leren, werken en wonen in de regio Kop van Noord-Holland

Op Kop is hét platform voor leren, werken en wonen in de Kop van Noord-Holland, als onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband De Kop Werkt! en het programma Match 2020. Via Op Kop vind je alle kansen die deze regio rijk is. Ga jij straks ook Op Kop?

Agriprojecten Match2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Meer informatie

Image

Jeroen Noot

Greenport NHN
Programmamanager