AgriTech Campus

In de AgriTech Campus wordt de relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs versterkt. De aanpak van de AgriTech Campus moet er toe leiden dat er voldoende innovatieve ondernemers en werknemers voor de bedrijven zijn en blijven.

In de AgriTech Campus wordt de relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs versterkt. De aanpak van de AgriTech Campus moet er toe leiden dat er voldoende innovatieve ondernemers en werknemers voor de bedrijven zijn en blijven. De AgriTech Campus wordt mede mogelijk gemaakt met steun van gemeente Hoorn en de provincie Noord-Holland

In de AgriTech Campus wordt de relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs versterkt om uiteindelijk één van de meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te worden.

Bekijk de pagina Leren voor nog meer informatie over onderwijs en arbeidsmarkt in Greenport NHN. >Bekijk de pagina hier!

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Martijn Grosmann: voorbeeld van de kracht van samenwerking

Een Greenporter van het eerste uur: zo kun je Martijn Grosmann zonder twijfel introduceren. Sinds...

Groot impuls voor opleiden mensen in de foodsector

Het ministerie van OC&W heeft geld toegekend aan NH Food. Dit is een samenwerkingsverband...

Agri en logistiek: Roxanne voelt zich op haar plek

Roxanne Mennes (21) uit Hoorn volgt de mbo-opleiding Chauffeur Goederenvervoer op het ROC Horizon...

De AgriTech Campus geeft richting aan alle activiteiten die nodig zijn voor een structurele samenwerking tussen de agribusiness, het onderwijs en de overheden. Het is een stelselmatige aanpak die er toe moet leiden dat er voldoende innovatieve ondernemers en werknemers voor de bedrijven zijn en blijven. De AgriTech Campus sluit aan bij het landelijke topsectorenbeleid voor de twee ‘groene’ topsectoren. De AgriTech Campus kent drie kerntaken: 

  • Het koppelen van de vraag naar opleidingen aan het onderwijsaanbod. 
  • Imagoverbetering van de sector. 
  • De innovatietoonbank, waar themaverkenningen en innovatieprojecten ontstaan tussen ondernemers en studenten. 

De AgriTech Campus is een project van GreenPort NHN en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van gemeente Hoorn en de provincie Noord-Holland. 

Projecten van de AgriTech Campus zijn o.a.

Meer informatie

Image

Martijn Grosmann

Clusius College
Projectleider Onderwijs & Arbeidsmarkt voor Greenport NHN