Centre of Expertise Groen

Het Centre of Expertise Groen faciliteert praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling rondom uiteenlopende vraagstukken. De uitkomsten vertalen we naar het groene onderwijs en de beroepspraktijk. Van de primaire landbouw en voedselverwerking tot natuur en leefomgeving. Regionaal, nationaal of zelfs internationaal.
Contactpersoon
Anneke Bergsma

Van Hall Larenstein

Interim programmanager
We staan als maatschappij voor grote uitdagingen. Hoe kunnen we in de nabije toekomst voldoende en veilig voedsel produceren met behoud van natuur en onze natuurlijke hulpbronnen? Hoe blijven stad en platteland een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant? Kunnen we biodiversiteit en landschap herstellen en zorgen voor voldoende en schoon water?

Het Centre of Expertise Groen faciliteert praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling rondom deze vraagstukken. De uitkomsten vertalen we naar het groene onderwijs en de beroepspraktijk. Van de primaire landbouw en voedselverwerking tot natuur en leefomgeving. Regionaal, nationaal of zelfs internationaal.

Krachten gebundeld

Binnen het CoE Groen werken vier groene hogescholen samen en zijn zo’n vijftig lectoraten vertegenwoordigd. Samen benutten ze de creativiteit en vindingrijkheid van studenten. Waarbij zowel wordt gekeken naar de korte termijn als naar de noodzakelijke maatschappelijke veranderingen die op de lange termijn nodig zijn binnen het groene domein.

Onderzoekers en experts werken in projecten nauw samen met bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en de mensen uit de beroepspraktijk. De actuele resultaten en nieuwe inzichten uit het praktijkgerichte onderzoek vloeien weer terug naar het onderwijs en vervolgonderzoek.

Gefinancierd door:

Samenwerkende Groene Hogescholen

Ontwikkeling van zeven thema's

Het huidige netwerk van het CoE Groen bestaat, naast de vier HAO’s, uit een veelheid aan (mkb)bedrijven, brancheorganisaties, gemeenten, provincies, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Uit dit netwerk is een aantal consortiumpartners gekozen die de komende jaren bijdragen aan de ontwikkeling van de zeven thema's. Er is gekozen voor consortiumpartners die niet alleen onderdeel zijn van het netwerk, maar zelf een deel van het netwerk vertegenwoordigen.

De huidige consortiumpartners zijn een afspiegeling van de verschillende sectoren en kennispartijen:

Groene Hogescholen

 • Aeres Hogeschool
 • Hogeschool Inholland
 • HAS green academy
 • Hogeschool Van Hall Larenstein


Brancheorganisaties

 • ZLTO
 • BoerenNatuur
 • LTO Akkerbouw
 • Greenports
 • Glastuinbouw Nederland
 • Bionext


Kennisinstellingen

 • Vertify /World Horti Centre
 • TiFN Food & Nutrition


Mbo instellingen

 • Helicon Opleidingen
 • Zone.college
 • Vonk
 • Aeres MBO
 • Wellantcollege
 • Curio
 • Terra
 • Lentiz


Innovatienetwerken

 • Food Valley.NL
 • SIGN


Publieke organisaties

 • De Liemersambassade
 • Economic Board Arnhem Nijmegen


Bedrijven

 • Van RijsingenGreen
 • TAUW

> Lees hier meer over CoE Groen en projecten