PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes 

In dit project werken deelnemers aan de ontwikkeling van een methodiek waarin het beheersen van aaltjes centraal staat door een goede samenwerking tussen huurder en verhuurder.

Om de teelt van bloembollen te verduurzamen is niet alleen virusvrij uitgangsmateriaal nodig; ook de vollegrond waarin de bollen ná de opkweek groeien moet schoon zijn. Daarvoor is integraal beheer van die grond essentieel. In het project ‘PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes: Integraal aangepakt’ werken deelnemers aan een duurzame methode voor verbeteren van de grond, zodat aaltjes geen kans meer hebben.

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Update: PPS bollen bodem aaltjes integraal aangepakt

In PPS bollen bodem aaltjes werken partijen aan de ontwikkeling van kennis en instrumenten voor...
Bodemkennis

Verbeter je bodemkennis met digitale lesmodule De Bodem

Bollenacademie heeft nu alle kennis over de bodem ontsloten in de complete, digitale lesmodule De...

Kick-off onderzoek Integraal bodembeheer in strijd tegen aaltjes

Op 13 mei was de kick-off van het project Integraal bodembeheer in strijd tegen aaltjes''...

Onderzoek

Doel van dit project is een methodiek te ontwikkelen waarin het beheersen van aaltjes centraal staat door een goede samenwerking tussen huurder en verhuurder. Daarvoor wordt aanvullend onderzoek gedaan naar onder meer waardplantstatus, schadegevoeligheid, beheersing stengelaaltjes (inundatie op zware grond) en een beheersingsstrategie voor Trichodoriden (zogenoemde vrijlevende aaltjes). Daarbij wordt ook kennis uit andere onderzoeken, bijvoorbeeld uit de akkerbouw (PPS Beter Bodem Beheer), geïmplementeerd.

Het project PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes is een brede samenwerking tussen o.a. Wageningen University & Research, Vertify, kennisinstellingen, Greenport NHN en Duin & Bollenstreek, brancheorganisaties (bloembollen en akkerbouw), onderwijs, adviseurs en toeleveranciers. WUR ontwikkelt een methodiek waarmee bollenkwekers de bodem duurzaam kunnen verbeteren, ook als het gaat om een huurperceel.

Verwacht resultaat

Door beschikbare data te delen, kunnen gebruikers van de grond slimme bouwplannen maken, met inachtneming van de problemen van het perceel. Die problemen hebben vaak te maken met aaltjes, zo blijkt uit een knelpuntenanalyse van de sector. 

WUR werkt voor de ontwikkeling van de methodiek samen met pilotbedrijven (KAVB), de Boerderij van de toekomst (WUR), telers, adviseurs en onderwijs. Door toepassing van de gegenereerde kennis komt integraal beheer van zowel eigen bollenpercelen als huurpercelen binnen handbereik. Zo worden over de nieuwe methodiek onder meer workshops en digitale lesmodules ontwikkeld.

Partners en financiering

De PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, KAVB (Stichting IVB), Anthos, CNB, Agrifirm, CAV Agrotheek, BO Akkerbouw, Bloembollenacademie, Greenport Noord-Holland Noord en Duin- &Bollenstreek. De uitvoering ligt bij Wageningen University & Research (Business units Glastuinbouw & Bloembollen, Open Teelten) en Vertify.

WUR heeft nu ook een eigen website gemaakt voor het project. Die vind je hier.

Meer informatie

Image
Annelein Meisner

Annelein Meisner

Wageningen Plant Research
Onderzoeker Microbiele Ecologie