Precisietechnologische ontwikkeling in pootaardappelen

Al komen ze ogenschijnlijk uit dezelfde koude grond, alle pootaardappelen zijn verschillend. Hoe krijg je als teler nu de allerbeste pootaardappelen van het land? Op die vraag wordt in het POP-3 project ‘Precisie technologische ontwikkeling in pootaardappelen’ het antwoord gezocht.
Contactpersoon
Niek Persoon

Amsterdam Green Campus

Projectleider

Doel van dit project is de ontwikkeling van een systeem dat de teler in staat stelt om de teeltopbrengst per strekkende meter in plaats van per hectare vast te stellen. Hiervoor wordt gewerkt aan een proefopstelling op een aardappelrooimachine voor het meten en presenteren van het oogstresultaat per strekkende meter op zand en op klei. De opstelling maakt gebruik van computer vision (camera) technieken om de gevraagde meetgrootheden van de geoogste aardappelen te bepalen. Hierbij geeft de opstelling op gps-locatie informatie over de netto-opbrengst, het knolaantal en de maatvoering van pootaardappelen.

Aardappeltelers in dit project:

  • Leendert Koolen, Wieringerwerf.
  • Henk Geerligs, Anna Paulowna.

 

Dit project is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland’ en de provincie Noord-Holland.

Gefinancierd door:

Partners in dit project:

Fase 1: Aanpak en verwacht resultaat

De uiteindelijke proefopstelling zal via een aantal tussenresultaten bereikt worden:

  • Projectorganisatie en initiële specificaties.
  • Literatuuronderzoek en marktscan van toepasbare technieken.
  • Ontwerpen vision software (integratie sensor met software) t.b.v. voorgrondsegmentatie, individuele knolsegmentatie GPS).
  • Uitgevoerde testen met proefopstelling onder simulatie (lab)condities.
  • Eerste veldtest (2019). Geassembleerde meetopstelling.
  • Tweede veldtest (2020).
  • Aangepaste meetopstelling obv resultaten praktijktesten.
  • Vaststellen specificaties en organisatie demo/informatiedag voor de sector.

Verwacht resultaat

De pootaardappelteler kan de productierisico’s beter beheersen. De teler is in staat om het teeltresultaat per strekkende meter aardappelrug te meten en daarmee de lokale teelt-voorwaarden te achterhalen. Daardoor kan de teler gaan sturen op hogere opbrengst, beter bodembeheer en voorkoming van ondoelmatig gebruik van (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen.

aardappel rooimachine

Fase 2: afronding en resultaat

Het project is inhoudelijk afgerond op 31 dec 2021. De bevindingen zijn gepresenteerd tijdens de Kennisdag Smart Farming op 10 maart 2022 (zie download onder deze pagina). Alle beoogde activiteiten en resultaten zijn uitgevoerd en behaald. Na een eerste proefopstelling op labschaal in Wageningen is een proefopstelling op een aardappelrooimachine gemonteerd die gedurende drie oogstseizoenen (2019, 2020, 2021) in de praktijk tijdens het oogsten is getest en geoptimaliseerd.

Met alle uitgewerkte meetgegevens van drie achtereenvolgende seizoenen concludeert de teler het volgende: Het systeem werkt overall goed en biedt veel perspectief om te worden ingezet om de beste teeltstrategie te bepalen. De resultaten van het project zijn gepresenteerd tjdens de Kennisdag Smart Farming 2022, de slides zijn downloadbaar onder aan deze projectpagina.

> Lees ook: POP3 project precisietechnologie pootaardappelen sluit af met prototype en veelbelovend resultaat.

Foto: Het POP3-team in Wageningen bij een applicatie testopstelling voor de detectie van aardappelen.

foto pop3 pootgoed