Valorisatie van reststromen groente en fruit

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten e.d. ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. De innovatieve uitdaging van dit project is om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel i.p.v. een verliespost voor de teler.
Contactpersoon
Niek Persoon

Amsterdam Green Campus

Directeur

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten e.d. ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. Van de groente- en fruitteelt komt 33% niet in de mond van de consument terecht. De innovatieve uitdaging van het POP‐3 onderzoek Valorisatie van reststromen voor telers in Noord‐Holland is om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel i.p.v. een verliespost voor de teler.

Het projectteam

 • Jeroen Hugenholtz en onderzoekers Wageningen UR
 • Onderzoekers, AERES en UVA
 • Helen Bergman, UvA
 • Dirk Kramer, G. Kramer & Zonen B.V.
 • Leon Barendse, Barendse-DC II B.V.
 • Jeroen Noot, Greenport Noord-Holland Noord
 • Ad van Vugt, duurzaam ondernemer
 • Projectleider Niek Persoon (Amsterdam Green Campus).

 

Dit project is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland” en de provincie Noord-Holland.

Gefinancierd door:

Partners in dit project:

Fase 1: Aanpak en verwacht resultaat

In nauwe samenwerking met de UvA en WUR zijn allereerst op labschaal de benodigde incubatiecondities voor tomaat, broccoli, witte kool en paprika bepaald. We kiezen voor uiteenlopende groentes om uiteindelijk een robuust proces voor verschillende combinaties van reststromen te kunnen ontwikkelen. De vragen die we moeten beantwoorden zijn niet alleen technologisch van aard maar richten zich ook op applicatie en marktpositionering.

Als we een proces op labschaal hebben uitontwikkeld, produceren we voldoende product op pilotschaal om dat vervolgens aan marktpartijen aan te bieden. Daarmee krijgen we beter zicht op markt, commercie en productpositionering.

Aanpak:

1. Het fermentatief opwaarderen van verschillende groentemixen op lab- en pilot-schaal.
2. Het valoriseren van het water dat vrijkomt uit het opwerkingsproces.
3. Het maken van een business case vanuit het oogpunt van de mogelijkheid van coöperatieve verwaarding en vanuit het perspectief van de teler.​

Verwacht resultaat:

 • Een productieproces voor fermentatief verrijkte groentemengsels op pilotschaal.
 • Een productieproces voor opwaardering van restwater op lab- en pilot-schaal.
 • Productmonsters met een uitgewerkt product specificatie blad, geschikt voor het uitvoeren van marktonderzoek.
 • De product marktverkenning voert tot een indicatie van de verkoopprijs van de innovatie.
 • In dit project willen we aannemelijk maken dat gemengde reststromen van groente kunnen worden opgewerkt tot producten met een hogere toegevoegde waarde.

Fase 2: afronding en resultaat

Dit onderzoek is eind 2021 afgesloten en heeft geresulteerd in een beproefd en beoordeeld procédé voor het fermentatief verrijken van groente reststromen. Meer hierover is te lezen in een afsluitend artikel dat je hier kunt lezen.

> Lees het artikel: Gepatenteerd fermentatieproces transformeert 'waardeloze' reststromen in winstgevend product.

De meetbare resultaten zijn gepubliceerd in een rapport dat je onder deze projectpagina kunt downloaden.

Bedrijfsplan ondernemer Ad van Vught

Ondernemer Ad van Vugt ziet nieuwe kansen om iets te doen aan de verkwisting van levensmiddelen. In het NHD (9/11/2022) doet hij zijn verhaal.

Met zijn idee veroverde Ad van Vugt een plek in de Circulaire Innovatie Top 20 van de provincie Noord-Holland. Inmiddels bevindt het plan zich in een vergevorderd stadium. Van Vugt heeft een bedrijf die de groenteresten levert, een bedrijf die de vitaminen B12 kan winnen en een producent van vleesvervangers die de biologische B12 wil afnemen. "Binnen een paar maanden moet de zaak draaien", verwacht hij. Probleem of uitdaging is nog wel om het droogproces op grote schaal uit te voeren. "Maar ook daarmee zijn we met behulp van kennisinstituten goed op weg. Het ziet er goed uit.’’

Voor het idee om vitamine B12 te winnen uit snijafval werkt Van Vugt volgens het NHD artikel samen met groenteverpakker Vezet uit Warmenhuizen. Andere mogelijke grote leveranciers zijn groentesnijder Hessing en het bedrijf Heemskerk. Samen zijn deze bedrijven goed voor het leeuwendeel van het snijafval in de provincie.

>Naar het artikel in het NHD

>Download hier de pdf-versie

reactoropen17052021