Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. 

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken. Daarnaast wil dit project zich richten op de kansen voor samenwerking tussen sectoren en het sluiten van regionale kringlopen. Door deze samenwerking kunnen de kwaliteiten van de verschillende sectoren tegelijk bijdragen aan: bodemvruchtbaarheid, milieu en de concurrentiepositie van de agrarische sector in Noord-Holland. Juist omdat Noord-Holland zo’n krachtige mix van verschillende sectoren bezit.

Doelstelling

Het doel van het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) is het stimuleren van kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer in de grondgebonden landbouw in Noord-Holland.

VKNH is een project waarin kansen voor samenwerking worden gecreëerd voor de regionale (mineralen)kringlopen in Noord-Holland. Waarin we verschillende samenwerkingen tussen sectoren onderzoeken, doorrekenen, verbeterplannen maken en de resultaten delen met agrariërs, adviseurs en beleidsmakers.

Eindrapportage

De deelnemers van Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland werken in unieke samenwerkingsvormen aan regionale kringlooplandbouw. De resultaten hiervan staan beschreven in de PDF-pictogram Eindrapportage Vruchtbare Kringloop Noord-Holland.

Een overzicht van de belangrijkste resultaten vindt u op de nieuwe PDF-pictogram Factsheet Resultaten

Het project is afgerond, wilt u meer informatie, kijk dan op: http://vruchtbarekringloopnoordholland.nl/

 

Onderdeel van:

Meer informatie

Gerben van Lenthe

LTO Noord
Coördinator Kennis & Innovatie + Water & Bodem & Programmateam Greenport NHN