Zoetwaterboeren

Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de volle breedte: van wateraanbod, -opslag, -vraag, -gift tot waterkwaliteit. 

Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de volle breedte: van wateraanbod, -opslag, -vraag, -gift tot waterkwaliteit. Hiervoor worden tools ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor het schaalniveau van het individuele bedrijf. Het project geeft agrariërs oplossingen en handvatten om als watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op (sterk) wisselende omstandigheden.

Agrarisch ondernemers krijgen o.a. informatie en demonstraties aangereikt over de volgende onderwerpen:

  • Hoe om te gaan met overschotten aan water tijdens piekbuien die in toenemende mate optreden.
  • Hoe om te gaan met tekorten aan water in droge perioden en de daarbij optredende verdroging en verzilting
  • Hoe te zorgen voor de borging van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het voldoen aan de eisen die maatschappij en wet hierbij stellen. Zoals het streven naar bijna 0-emissie in het uitvoeringsplan gewasbescherming.
  • Hoe vorm te geven aan de uitdaging om water zo te kunnen managen dat de kwaliteit en kwantiteit van de oogst geborgd blijft, op een economisch rendabele wijze.

Een meer uitgebreide beschrijving van het project is te vinden in de flyer Zoetwaterboeren, die je hieronder kunt downloaden.

Downloads

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Pieter Vlaar over project Zoetwaterboeren

[Video] Pieter Vlaar (Vertify) over de noodzaak van agrarisch waterbeheer

Tijdens de kickoff van project Zoetwaterboeren gaf Pieter Vlaar (Vertify) namens alle...

[Video] Feestelijke kick-off project Zoetwaterboeren

Impressie van de kick-off van project Zoetwaterboeren, met rondleiding over de percelen van...
aftrap project zoetwaterboeren

Project Zoetwaterboeren officieel van start in Anna Paulowna

Met het gezamenlijk neerlaten van een opgerold banier met logo bij het akkerbouwbedrijf van Klaas...

Onderzoek

Voor dit project wordt het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk (Hoeve Lotmeer) uit de Oostpolder in Anna Paulowna voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum voor agrarisch waterbeheer (Proeftuin). Samen met o.a. Pieter Vlaar (Vertify) en Jan Broos (Broos Water) werkt hij in het project Zoetwaterboeren aan een waterrobuust en klimaatbestendig landbouwsysteem. Zo past hij druppelirrigatie toe in de pootgoedteelt en heeft hij met een eigen wateropslag van zo’n 1000 kuub de beschikking over ‘eigen’ zoetwater.

Partners en financiering

Het project is op 1 januari 2022 gestart, met financiering vanuit o.a. BO Akkerbouw, LTO Innovatiefonds, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa), Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Hollands Kroon en het TKI Agri & Food. Partners in het project zijn onder andere Hoeve Lotmeer, Greenport NHN, Vertify, Agrifirm, WUR, Clusius, Deltares, Jimmink Kolhorn en Pipelife.

De foto voor de headerafbeelding boven dit artikel is gemaakt tijdens de DAW Klimaatkaravaan, een op initiatief van LNV door het DAW georganiseerde excursiedag waarbij ook het bedrijf van Klaas Schenk werd bezocht.

Meer informatie

Image
Jan Broos

Jan Broos

Broos Water
directeur/senior adviseur