Masterclass Verwaarden van Reststromen

tot
Agrarische ondernemers, bestuurders, telers, voedselverwerkers, consumenten
Cusius Lab Blauwe Berg 1a 1625 Hoorn
Gratis

Masterclass Verwaarden van Reststromen

De agrarische- en tuinbouwsector brengt jaarlijks honderdduizenden tonnen restmateriaal voort. Dit restmateriaal wordt nu veelal verwerkt in veevoer of gebruikt voor compostering en bodembemesting. Grote kansen liggen er voor het hergebruik van deze groenten naar een nieuw volwaardig groenteproduct. In grote steden, zoals Amsterdam, worden producten van gefermenteerde en ingemaakte groenten steeds hipper en is hier meer vraag naar. De agrarische en tuinbouwsector in Noord-Holland met haar reststromen kan voorzien in restgroenten die uitermate geschikt zijn voor dergelijke producten. Food Cabinet heeft daarom in opdracht van GreenPort NHN een verkenning uitgevoerd naar de kansen van nieuwe groenteproducten gemaakt van reststromen.

Programmagegevens: 

Datum: 12 oktober
Tijdstip: 15.00-17.00
Locatie: ClusiusLab Hoorn, Clusius College

 

Contactpersoon

Aanmelden