Digitale Meet up: Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

29 juni 2020

Het Tuinbouwakkoord weerspiegelt de gezamenlijke ambitie voor het tuinbouwcluster om een duurzame toekomst op te pakken. En toen was daar de coronacrisis. De crisis heeft de kwetsbaarheid van het tuinbouwcluster bloot gelegd. Zo zijn er veel vragen over de sterke internationale oriëntatie tuinbouw en de onzekere factoren naar de toekomst. Samen met twee leden van het Regieteam van de crisisorganisatie, Adri Bom en Jaap Bond, bespraken we de kracht van het tuinbouwcluster, keken we terug op de afgelopen periode en maakten we een doorkijkje naar de toekomst.

En hoe nu verder?
Wat zijn de effecten van deze crisis op de lange termijn en moeten plannen misschien worden herijkt? Om hierop voorbereid te zijn worden er op dit moment toekomstscenario’s uitgewerkt zodat deze als hulpmiddel kunnen dienen voor ondernemers om keuzes te maken voor de lange termijn. Michiel Gerritsen (namens de tuinbouwbranches) en Nicolas van Geelen (strategisch adviseur Provincie Zuid-Holland) lichten de aanpak voor deze toekomstscenario’s toe.

 

Digitale Meet up

De nieuwe inzichten uit deze toekomstscenario’s worden verbonden met de regio’s,  de verschillende productieclusters en de thema’s van het Tuinbouwakkoord. Dit willen we op 1 oktober met u delen tijdens het tweede Nationale Tuinbouwcongres.