Jaap Bond: grondlegger van GreenPort NHN

13 september 2019

Bedankt

In zijn eerste termijn als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland stond Jaap Bond aan de basis van Agriboard NHN, waarin alle partijen die van belang zijn voor de agro-foodsector zich verenigden om Noord-Holland Noord als belangrijke agrarische regio op de kaart te zetten en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Jaap heeft zich ook sterk ingezet voor de greenportstatus van onze regio, die in 2012 door het kabinet werd toegekend.

Begin 2019 hebben we het 10-jarig bestaan gevierd. In die hele periode tot juni 2019 was Jaap als voorzitter van de stuurgroep boegbeeld en voortrekker van GreenPort NHN.


10 jaar GreenPort Noord-Holland Noord in beeld

Jaap, namens de hele regio en alle direct-betrokkenen bij onze Greenport veel dank voor jouw betrokkenheid en niet-aflatende inzet in al die jaren.

Rien van Tilburg
voorzitter stichtingsbestuur GreenPort NHN