Nieuw handboek groenbemesters

29 oktober 2019

Bij de opening van de Groenbemesterdag is het nieuwe Handboek Groenbemesters gepresenteerd en zeer enthousiast ontvangen door de praktijk, het onderwijs en de kwekers.

Het belang van de teelt en de juiste keuze van groenbemesters is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Waren het voorheen vooral bemesting en aaltjes, nu spelen biodiversiteit, klimaatadaptatie, organische stof en de daarmee samenhangende Europese regelgeving een zeker zo belangrijke rol. Het woord groenbemester is in de huidig context dan ook veel te beperkt. Groenbemesters zijn immers veel meer dan bemesters alleen! Groenbemesters leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de bodem maar soms worden er ook te veel wonderen verwacht. Voor dit handboek zijn de belangrijkste bekende feiten verzameld.

Waarom dit handboek?
Vanuit het landbouwonderwijs kwam het verzoek een update te maken die docenten en studenten wegwijs maakt in dit brede onderwerp. Via het WURKS programma van LNV werden middelen beschikbaar gesteld en door dit te combineren met financiering vanuit lopende programma’s als de Publiek Private Samenwerking (PPS) Beter bodembeheer, de PPS Groen, het Europese project Best4Soil en het project Evergreen (GreenPort Noord-Holland Noord) is er nu een compleet handboek groenbemesters gerealiseerd waar niet alleen studenten en docenten maar ook telers en adviseurs de noodzakelijke informatie kunnen vinden.

Download hier de digitale versie van het handboek groenbemesters
De gedrukte versie van het Handboek Groenbemesters is te bestellen via: www.agrio.nl/groenbemestershandboek

Logo's