De besturen van het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College zetten in op een fusie. In de afgelopen periode hebben de colleges van bestuur intensief met elkaar gesproken over de toekomst. Vanaf het begin zijn ook de beide raden van toezicht bij deze gesprekken betrokken. De afgelopen week hebben de raden van toezicht de beide CvB’s de opdracht gegeven om een fusievoorstel uit te werken.

Een fusie voor een breed lokaal en regionaal onderwijsaanbod

Met name de demografische ontwikkelingen in de regio zijn aanleiding om samen naar de toekomst te kijken. Beide besturen willen dat alle jongeren ook in de toekomst een (v)mbo-school in de buurt hebben en dat er voor werkenden aanbod in de regio is van cursussen en (bedrijfs)opleidingen.  Door een fusie kunnen de scholen breed lokaal en regionaal onderwijsaanbod behouden, dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. Ook wordt de aansluiting van het vmbo op het mbo versterkt. Daarnaast wordt er door samen te werken een kwaliteitsslag gerealiseerd in de onderwijsondersteunende processen en wordt de bedrijfsvoering robuuster. 

De volgende stap

Nu beide raden van toezicht de opdracht hebben gegeven, wordt er een voorstel tot fusie opgesteld. Dit is het voorgenomen fusiebesluit.  Over dit voorgenomen besluit van de beide besturen geven de medezeggenschapsorganen van beide instellingen hun advies. Het streven is om in februari 2021 definitief het fusiebesluit te nemen en op 1 januari 2022 feitelijk te fuseren.

Meer nieuws

Robert Kielstra

Greenportret: Robert Kielstra directeur ECW Energy

Schakelen tussen politiek en praktijk, aan tafel met energiebedrijven en glastuinders en op de...
Clusius College NHFood

Oproep: stageplekken gezocht mbo voeding Clusius College

Cock Smit (Docent voedingsmiddelentechnologie / I-coach Clusius College Alkmaar) doet een dringende...
ZZK

Gezamenlijk initiatief: Zoet Zout Knooppunt (ZZK)

Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN heeft de...