Stivas fuseert en verlegt grenzen

25 juni 2019

Op donderdag 27 juni tekenen Noord-Hollandse regionale Stivas stichtingen voor één centrale Stivas. Tijdens deze middag worden genodigden geïnformeerd over de ambitie en de toekomst van de organisatie. 

Breder werkveld

Stivas heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als dé gebiedsontwikkelaar in het landelijk gebied in brede zin. De laatste jaren zijn de werkzaamheden uitgebreid door ontwikkelingen in de agrarische sector maar ook door maatschappelijke factoren. De opgave waar de agrarische sector voor staat is groot. Een gezonde bodem en leefomgeving, biodiversiteit, veilige voedselproductie, veilige infrastructuur; thema’s waar de sector dagelijks mee heeft te maken. Om in de toekomst goed in te kunnen spelen op de diverse regionale en landelijke vraagstukken is een robuuste en slagvaardige organisatie vereist.

Stivas beweegt mee

Thema’s waarop Stivas in de toekomst gaat inzetten zijn bijvoorbeeld agrarische structuur in veenweidegebieden, de Kop van Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam, glastuinbouw, kortom het landelijk gebied in brede zin. De nieuwe aanpak sluit goed aan op de bestuurlijke en uitvoeringsagenda’s van stakeholders, provincies, waterschappen en gemeentes, maar ook het Rijk.
De aandacht gaat daarnaast uit naar verduurzaming van de agrarische structuur, een gezonde bodem en leefomgeving, biodiversiteit, veilige voedselproductie, robuuste en veilige (digitale) infrastructuur, helder en schoon water inclusief verzilting, innovatie en creativiteit. De land- en tuinbouw is daarmee een belangrijke motor in het landelijk gebied is en levert een belangrijke bijdrage aan een vitaal landelijk gebied.

Voor meer informatie over Stivas kunt u contact opnemen met Erwin van den Berg via info@stivas.nl telefonisch te bereiken via 0228 - 5 660 80.