Stichtingsvoorzitter Rien van Tilburg GreenPort Noord-Holland Noord: ,,We hebben de agri-foordsector stevig op de kaart gezet.’’

GreenPort was te onbekend

Het agrarisch samenwerkingsverband GreenPort Noord-Holland Noord bestaat tien jaar. Rien van Tilburg is voorzitter van het stichtingsbestuur. Een interview aan de hand van tien steekwoorden. 

De oprichting.

,,Buiten Noord-Holland waren we het best bewaarde geheim van Nederland. Niemand wist dat we hier zo’n veelzijdige agrarische sector hadden. Alles was te versnipperd en er werd niet met één mond gepraat. Daarom is dit platform opgericht.’’

Duurzaamheid. 

,,Daar heb ik twee actuele voorbeelden van. Onlangs is een groot paprikabedrijf in Heerhugowaard aangesloten op de warmteleiding van de HVC Alkmaar. Hierdoor draaien ze volledig energieneutraal. Ten tweede wijs ik op een project waarbij veehouders de koeien zeewier gaan voeren. Zo willen we de uitstoot van methaan reduceren. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Je verlaagt de uitstoot van CO2 en je hoeft minder voer te produceren.’’

Voedselvraagstuk. 

,,GreenPort levert een bijdrage aan structurele oplossingen. Vooral dankzij Seed Valley waarin de zaadsector zich heeft verenigd. Door deze clustering van kennis is Seed Valley uitgegroeid tot een wereldspeler.’’

Groen onderwijs. 

,,Daar investeren we fors in. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende mensen voor een agrarische carrière kiezen. Vandaar de MBO-opleidingen bij het Clusius College en het Clusius Lab in Hoorn. Ook het groene HBO en Wageningen UR participeren in GreenPort NHN.’’

Energie. 

,,Daarin lopen we voorop. Kijk naar Google en Microsoft op Agriport A7. Deze bedrijven leveren restwarmte aan de glastuinbouw die vlakbij zit. Verder komt er een CO2-leiding, vanuit de HVC rechtstreeks naar Agriport A7. Ook op het gebied van middelengebruik beleven we een transitie. Denk hierbij een de reductie van emissie en schoner oppervlaktewater.’’

Agriport A7. 

,,Dan zeg ik: grote percelen, een gematigd klimaat (nooit te warm of te koud) en goede verbindingen met het noorden en de randstad. Dat zijn de ideale voorwaarden gebleken voor grote bedrijven die zich hier vestigen. Al met al blijkt het een fantastische opzet waar partijen elkaar op alle fronten versterken. Buitenlandse bedrijven, zoals Microsoft, kijken anders tegen afstanden aan. Voor hen is dit Amsterdam Noord.’’

Bedrijfsleven. 

,,Dat vormt de basis van GreenPort. Bedrijven vertegenwoordigen grote verscheidenheid in de agrarische sector. Dan praat je over glastuinbouw, bloembollen, vollegrondsgroente, akkerbouw, veredeling, veehouderij, fruitteelt en de biologische land- en tuinbouw. Voldoende reden voor het kabinet ons als zesde GreenPort in het land aan te wijzen.’’

Doelstelling bereikt. 

,,Nog niet, maar wel een flinke slag gemaakt. Er is bijna twintig miljoen euro geïnvesteerd in innovatieve projecten, waarin nauw samengewerkt is tussen (groepen) bedrijven, HBO, Wageningen en onderzoeksinstellingen. We hebben een volwaardige agri-foodsector en hebben deze stevig op de kaart gezet. Toen wij hiermee startten, waren begrippen als energieneutraal en klimaatdoelstelling nog redelijk onbekend.’’

Voorzitter. 

,,Dat ben ik de laatste zes jaar, wel vanaf het begin bestuurslid. Als zoon van een tuinder ben ik er via omwegen ingerold. Van huis uit heb ik een sterke band met de agrarische sector. Ik vind dit heel leuk om te doen. Vanuit het Clusius College (voorzitter van college van bestuur, red.) zie ik hoeveel studenten er stage lopen bij verschillende bedrijven. Dat brengt een wisselwerking teweeg waar iedereen de vruchten van plukt. Daarin ben ik maar een klein schakeltje.’’

Conferentie in AFAS-stadion, 1 februari.

,,Tien jaar is een feestje waard. We blikken terug en kijken ook vooruit want er liggen nog uitdagingen. Ook liggen er actuele onderwerpen zoals de Brexit, die grote gevolgen voor ons gaat krijgen. Dit onderwerp wordt toegelicht vanuit LTO en de Rabobank. Dat zijn belangrijke partners.’’

Door: Coen van de Luytgaarden, Noord-Hollands Dagblad 29 januari 2019
Foto: Jeroen Noot

Meer nieuws

Wouter Veefkind

Fieldlab Waterstof in Agri NHN is gestart. Wat heeft de agri-ondernemer daar aan?

Waterstof kan een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van Nederlandse bedrijven. Waterstof is...
Bob van der Hout over innovatie in agrifood

Bob van der Hout, Rabobank: "Innoveren in deze sector vraagt gewoon tijd van ondernemers"

5 vragen aan Bob van der Hout, directeur Food en Agri bij Rabobank Noord-Holland Noord.

'Bollenjongen' Allan Visser: "We moeten inzetten op weerbaar telen, met groene middelen en resistente soorten"

Het Greenport NHN congres staat dit jaar in het teken van ‘samenwerken aan innovatie’. Op het...