Over Greenport NHN

GreenPort Noord-Holland Noord heeft als doelstelling het stimuleren en initiëren
van innovatie in de regio Noord-Holland Noord. Dit doen wij door bedrijfsleven, overheden, onderwijs en kennisinstellingen te verbinden en gezamenlijk in te zetten op samenwerking en innovatie.

Noord-Holland Noord is dé verstuin van Noordwest-Europa. Een enorme variëteit aan groenten, aardappelen en fruit vindt vanaf het land en vanuit de kassen haar weg naar consumenten in binnen- en buitenland. Noord-Holland Noord is ook een belangrijke leverancier van vlees en zuivel; Alkmaar geniet wereldfaam als kaasstad. En natuurlijk mag de visserij niet in dit rijtje ontbreken.

Naast alle verswaar is Noord-Holland Noord één van de grootste productiegebieden van Europa voor bloembollen, bloemen en sierteelt. En op het gebied van zaadveredeling is Noord-Holland Noord met zijn Seed Valley de absolute wereldtop.

Kennisoverdracht

GreenPort Noord-Holland Noord staat inmiddels als een netwerkorganisatie volop in de economische dynamiek van de regio. Vele partijen hebben zich als partner aan ons verbonden. Door kennisoverdracht te stimuleren tussen ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekinstituten worden cross-overs geïnitieerd en innovatie gestimuleerd.

Innovatiekracht

De land- en tuinbouw is volop in beweging, niet alleen in de kop van Noord-Holland maar wereldwijd. Innovatie is daarbij essentieel om oplossingen te zoeken en te vinden voor wereldvraagstukken. De wereldbevolking groeit, goede landbouwgronden worden schaarser, klimaatveranderingen zorgen voor toenemende problemen en de bescherming van onze planeet staat onder druk. GreenPort Noord-Holland Noord pakt de wereldvraagstukken op door te innoveren en crossovers te initiëren. www.greenportinnoveert.nl

Economische pijler

Die rijke schakering aan agrarische en groene bedrijvigheid maakt Noord-Holland Noord uniek: van glastuinbouw tot zilte teelt, van fruit tot fresia’s, van biologische productie tot grootschalige voedselverwerking. Met ruim 6500 bedrijven waarin 20.000 mensen werken en met een productie ter waarde van meer dan 3 miljard euro per jaar, is agribusiness één van de economische pijlers van de regio.

Met ruim 6500 bedrijven waarin 20.000 mensen werken en met een productie ter waarde van meer dan 3 miljard euro per jaar, is agribusiness één van de economische pijlers van de regio.

Toplocatie

Noord-Holland Noord is strategisch gunstig gelegen: op een knooppunt van internationale transport-, energie- en communicatienetwerken, op 30 minuten rijden van de hoofdstad Amsterdam en de internationale luchthaven Schiphol, met Den Helder en Amsterdam als belangrijke zeehavens. En ook de grote havens van Rotterdam en Antwerpen liggen zeer dichtbij. Er zijn directe verbindingen met andere greenports in Nederland, met name met Aalsmeer, hét internationale centrum voor bloemen- en sierteelt. Maar er zijn ook veel kansen voor crossovers met andere sectoren, zoals de sterke voedingsindustrie in de Zaanstreek, de visserij in IJmuiden en Volendam of de gas- en energiesector rondom Alkmaar. Ook zijn er drie glastuinbouwgebieden in Noord-Holland Noord: Alton, Het Grootslag en Agriport A7. Op Agriport A7 is grootschalige kassenbouw mogelijk, een bedrijf heeft daar gemiddeld 60 hectare kassen.