Noord-Hollandse Tuinbouw Battle

De Noord-Hollandse bollensector is wereldmarktleider en staat bol van technische innovaties en duurzame oplossingen. Teelt onder ledverlichting in plaats van in de grond is er één van. Met de Noord-Hollandse Tuinbouw Battle wordt een uitdagend en inspirerend techniekproject met een scherpe focus op de tuinbouw aangeboden aan groepen 7 en 8 van basisscholen in Noord-Holland. Sprekende beelden en sterke praktijkvoorbeelden moeten leerlingen en studenten verleiden tot een carrière in de agrarische sector. De Tuinbouw Battle helpt daarbij.

Inchrijven voor de Tuinbouw Battle

Via onderstaande link kunt u uw school aanmelden voor de Tuinbouw Battle. De Tuinbouw Battle wordt aangeboden aan de groepen 7 & 8 van basisscholen in Noord-Holland.  
 

Inschrijven


Wat is de Tuinbouw Battle?

Bij de Tuinbouw Battle strijden basisscholen om de prijs voor de beste tulpenteelt. De teelt wordt door leerlingen van de basisscholen zelf verzorgd in het klaslokaal van hun eigen basisschool. Op een teeltkar wordt een teeltopstelling gebouwd met twee lagen tulpen. Boven elke teeltlaag hangt led-verlichting die de tulpen belicht. Leerlingen verzorgen de teelt volgens het bijgeleverde teeltplan en kunnen de hulp inschakelen van een expert uit het bedrijfsleven. Deze expert geeft instructie én een inkijkje in de technologische aspecten van de agrarische sector. Leerlingen brengen ook een bezoek aan het bedrijf van de expert. Elke kar wordt uitgerust met een lespakket, De battle eindigt als de teelt oogstrijp is. Dit duurt ongeveer drie weken. De leerlingen maken dan tulpenbossen en verkopen ze. De opbrengst is voor een goed doel! Per schooljaar doen maar liefst 35 scholen mee aan de tuinbouwbattle.


Voorbeeld Tuinbouw Battle teeltkar

Inloggen online lespakket

Doet u mee aan de Tuinbouw Battle en wilt u inloggen om het lespakket de bekijken? Klik dan hier!

Via email bent u op de hoogte gesteld en heeft u een toegangscode verkregen tot het online lespakket. Mocht u geen toegang hebben, mail dan naar projecten@greenportnhn.nl

Partners

De Noord-Hollandse Tuinbouw Battle wordt georganiseerd door GreenPort NHN en mede mogelijk gemaakt door het Clusius College, de Rabobanken Noord-Holland Noord,  Stimuflori, KAVB en de Provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Plaats een reactie