Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen (POP3)

Al komen ze ogenschijnlijk uit dezelfde koude grond, alle pootaardappelen zijn verschillend. Hoe krijg je als teler nu de allerbeste pootaardappelen van het land?

Al komen ze ogenschijnlijk uit dezelfde koude grond, alle pootaardappelen zijn verschillend. Hoe krijg je als teler nu de allerbeste pootaardappelen van het land?
Dat is een vraag waarop een POP-3-project Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen het antwoord gaat zoeken. Het wordt nog een hele uitdaging om de benodigde camera vison technologie te ontwerpen en in de praktijk te brengen. Tot september 2021 heeft het team de mogelijkheid om de techniek in te zetten en te verfijnen.

 

Nieuws over dit project

POP3 project precisietechnologie pootaardappelen sluit af met prototype en veelbelovend resultaat

Aardappelteler Henk Geerligs blikt met onderzoekers terug op project en eindresultaat.
Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen - foto 2 Koen van Boheemen

Precisietechnologie en pootaardappelen: meten is weten

De ene aardappel is de andere niet. En groter is niet altijd beter. Zéker niet als het gaat om...

Nieuw POP3-project gaat optimale pootaardappelteelt onderzoeken

De beste kwaliteit pootaardappelen komt in de nabije toekomst van het land na teelt met hulp van...

Probleem

De landbouw wordt steeds data-intensiever. Met die informatie kunnen agrariërs bijvoorbeeld plaatsspecifiek de plantafstand variëren en toewerken naar een uniformer knolaantal over het gehele perceel. De teler wenst zijn productie te optimaliseren. Teeltcondities kunnen per strekkende meter worden ingericht. De opbrengst wordt veelal per ha vastgesteld. Dit POP-project ontwikkelt een systeem die de teler in staat stelt om zijn teeltopbrengst per strekkende meter i.p.v. per ha vast te stellen. Dat biedt ongekende mogelijkheden voor teeltoptimalisatie. Meten wordt weten en daarmee anticiperen op de beste productiecondities naar de toekomst.

Aanpak

Het team werkt toe naar een proefopstelling op een aardappelrooimachine voor het meten en presenteren van het oogstresultaat per strekkende meter op zand en op klei. De opstelling maakt gebruik van computer vision (camera) technieken om de gevraagde meetgrootheden van de geoogste aardappelen te bepalen. Hierbij geeft de opstelling op gps-locatie informatie over de netto-opbrengst, het knolaantal en de maatvoering van pootaardappelen.

De uiteindelijke proefopstelling zal via een aantal tussenresultaten bereikt worden: Projectorganisatie en initiële specificaties. Literatuuronderzoek en marktscan van toepasbare technieken. Ontwerpen van vision software (integratie sensor aan software, t.b.v. voorgrondsegmentatie, individuele knolsegmentatie, GPS). en met proefopstelling onder simulatie (lab) condities. Eerste veldtest (2019). Geassembleerde meetopstelling. Tweede veldtest (2020). de resultaten van de praktijktesten. Vaststellen van eindspecificaties en organisatie van een demo/informatiedag voor de sector.

Verwacht resultaat

De pootaardappelteler kan de productierisico’s beter beheersen. De teler is in staat om het teeltresultaat per strekkende meter aardappelrug te meten en daarmee de lokale teelt-voorwaarden te achterhalen. Daardoor kan de teler gaan sturen op een hogere opbrengst, beter bodembeheer en voorkoming van ondoelmatig gebruik van (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen.

Het projectteam

  • Toon Tielen (WUR
  • Koen van Boheemen (WUR)
  • Corné Kempenaar (AERES)
  • Helen Bergman (UvA)
  • Leendert Koolen (teler, Wieringerwerf)
  • Henk Geerligs (teler, Anna Paulowna)
  • Jeroen Noot (Greenport Noord-Holland Noord)
  • Projectleider Niek Persoon (Amsterdam Green Campus)

Contactgegevens

Niek Persoon | Amsterdam Green Campus | T: 06-46738330 | n.l.m.persoon@uva.nl

Meer informatie: ​www.amsterdamgreencampus.nl

 

Het project “Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen (POP3)” is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland” en de provincie Noord-Holland.

Meer informatie