Vitale Teelt

Het project Vitale Teelt heeft als doel om via een meerjarig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma te komen tot een vergaande verduurzaming van de teelt van bloembollen en bolbloemen.

Op naar een uitvoeringsprogramma vitale bollenteelt in 2030

Het project Vitale Teelt heeft als doel om via een meerjarig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma te komen tot een vergaande verduurzaming van de teelt van bloembollen en bolbloemen. De ambitie is: de bollen en bloemen zijn van topkwaliteit, vrij van ziekten, op een rendabele manier geteeld in harmonie met de omgeving, emissieloos, klimaatneutraal en met een verantwoorde omgang met de natuurlijke hulpbronnen water, energie, bodem en biodiversiteit.

Binnen het programma wordt onderzoek geïnitieerd, gebundeld, versterkt en in de praktijk gebracht.

Meer informatie over het programma Vitale Teelt kunt u hier vinden: www.vitaleteelt.nl

Onderdeel van:

De ambitie wordt vertaald in een programma, zowel voor Noord-Holland Noord als voor de gehele bollensector in Nederland. Het programma moet leiden tot diverse projecten, activiteiten, onderzoeken die leiden tot een vitale bollenteelt in 2030.  Door krachten te bundelen wordt er verdere draagvlak verweven in de sector. 

Partijen

GreenPort NHN en de Provincie NH werken intensief samen in de uitwerking van het uitvoeringsprogramma vitale bollenteelt . 

Meer informatie

Meer informatie over het programma Vitale Teelt kunt u hier vinden: www.vitaleteelt.nl