Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken. Daarnaast wil dit project zich richten op de kansen voor samenwerking tussen sectoren en het sluiten van regionale kringlopen. Door deze samenwerking kunnen de kwaliteiten van de verschillende sectoren tegelijk bijdragen aan: bodemvruchtbaarheid, milieu en de concurrentiepositie van de agrarische sector in Noord-Holland. Juist omdat Noord-Holland zo’n krachtige mix van verschillende sectoren bezit.

Doelstelling
Het doel van het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) is het stimuleren van kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer in de grondgebonden landbouw in Noord-Holland.

VKNH is een project waarin kansen voor samenwerking worden gecreëerd voor de regionale (mineralen)kringlopen in Noord-Holland. Waarin we verschillende samenwerkingen tussen sectoren onderzoeken, doorrekenen, verbeterplannen maken en de resultaten delen met agrariërs, adviseurs en beleidsmakers.

Meer informatie is te vinden op: http://vruchtbarekringloopnoordholland.nl/

Meer informatie

Gerben van Lenthe

Coördinator Kennis& Innovatie + Water & Bodem

Plaats een reactie