Waterstof voor Agrologistiek

Waterstof wordt gezien als oplossing om de overcapaciteit aan opgewekte zonne- en windenergie tijdelijk op te slaan en eventueel te transporteren.

Hoe ziet het energiesysteem van Nederland in 2050 eruit en welke rol speelt waterstof daarbij? Deze vraag houdt velen bezig en is ook zeker voor de agribusiness in Noord-Holland Noord van groot belang. Wat kan waterstof hier bijvoorbeeld betekenen in het oplossen van knelpunten in het energienetwerk in de regio? En welke rol kan waterstof spelen in de aandrijving van tractoren en vrachtwagens? In het project waterstof voor agrologistiek verkennen we welke mogelijkheden er zijn en welke praktische zaken daarbij komen kijken.

Waterstof wordt gezien als oplossing om de overcapaciteit aan opgewekte zonne- en windenergie tijdelijk op te slaan en eventueel te transporteren. Ook biedt het een CO2 vrije aandrijving voor voertuigen. In de Kop van Noord-Holland werkt een groot consortium aan de ontwikkeling van een waterstof netwerk, waarin vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden.

Meer weten over dit project? Scroll snel naar onder om meer te weten te komen over de doelstellingen, plan van aanpak en partners.

Nieuws over dit project

waterstof in agri

Waterstof in de agrosector. "Het gaat om de lange termijn, niet om die ene ondernemer”

Over het hoe en waarom van de samenwerking tussen GreenportNHN, ONHN en New Energy Coalition.

Hoe zit het met de economische haalbaarheid van de waterstoftractor?

Is de waterstoftractor behalve duurzaam ook economisch rendabel?
Ibren Feijen, NEC

Ibren Feijen, NEC: "Waterstof is geen doel op zich, het is een middel om te verduurzamen"

Feijen deed onderzoek naar de mogelijkheden van waterstof bij verduurzaming van de...

Eén van de onderdelen binnen dit project is het toepassen van waterstof in de bedrijfssituatie van de bollenteelt. Hierbij gaat het om de toepassing van waterstof voor de werkzaamheden die in de schuur plaatsvinden, zoals drogen, bewerken, koelen en belichting van bloembollen.

Waterstof biedt ook een potentiele toepassing in de logistieke functies in de agribusiness. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens rijden nu op diesel. Voor de verduurzaming hiervan is elektrificatie met accu’s eigenlijk geen optie. De capaciteit van de accu’s is onvoldoende voor het zware en langdurige werk, de laadtijd is te lang en het gewicht van het accupakket maakt de tractoren te zwaar. Dit is niet goed voor de bodem en voor ritten met vrachtwagens niet aantrekkelijk.

Elektrificatie waarbij waterstof gebruikt wordt om op het voortuig elektriciteit op te wekken lijkt wel interessant. Het gewicht van de trekker neemt niet of nauwelijks toe en de capaciteit gebruiksduur is aanzienlijk hoger. Bovendien kan de waterstof tussentijds eenvoudig getankt worden. Overschakeling op waterstof levert potentieel een forse besparing in CO2 op ten opzichte van de reguliere machines op diesel. Hoewel er nog geen datum voor is vastgesteld, is de verwachting dat reguliere diesel als brandstof op de lange termijn verdwijnt.

De omschakeling van tractoren naar alternatieve (duurzame) aandrijving is een grote opgave waarbij nog nauwelijks kennis en ervaring voor handen is. De kostprijs van de trekkers en de waterstof moet zich nog vormen en de infrastructuur voor het tanken moet nog gerealiseerd worden. Toch is het interessant om nu al te kijken naar de mogelijkheden. De verwachting is dat de kostprijs van waterstof en ook de op waterstof aangedreven machines snel afnemen als er meer vraag komt. De prijs van traditionele brandstoffen stijgt in de toekomst naar verwachting juist, onder meer door toenemende heffingen vanuit de overheid om CO2 uitstoot terug te dringen.

Met dit project verkennen we welk dieselgebruik er is in de agrologistiek en in hoeverre en op welke termijn waterstof daarvoor een reëel alternatief biedt. Ook kijken we daarbij naar de praktische ingrepen die nodig zijn om de omschakeling mogelijk te maken.

In het project werken Greenport NHN, New Energy Coalition, Ontwikkelingsbedrijf NHN samen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie