Internationale agenda

Internationale agenda

Agri en Food is een internationaal speelveld. Prijzen worden wereldwijd beïnvloed. 80% van onze agrarische producten wordt geëxporteerd. Internationalisering is een belangrijk thema, Provincie Noord-Holland en GreenPort Noord-Holland Noord kunnen hierin een rol spelen door bijvoorbeeld kennis en informatie te ontsluiten, partijen bij elkaar te brengen, aan handelsmissies deelnemen. De agrarische sector in Nederland en ook in NHN is internationaal een grote speler. De ontwikkelingen op de wereldmarkt, de groeiende vraag naar voedsel, dat veilig, betrouwbaar beschikbaar is, maakt dat  GreenPort NHN, samen met de provincie de blik op buitenland richten.

De toegevoegde waarde van de agrarische sector voor de economie van de regio is groot. Nederland is de tweede exporteur van agri en food van de wereld, een belangrijke sector die van grote toegevoegde waarde is voor de Nederlandse economie. De eigen productie gaat voornamelijk naar de Europese markt, maar zeker ook een groot deel wordt buiten Europa afgezet.

GreenPort NHN heeft als missie het bij elkaar brengen van partijen in de triple helix met als doel het versterken van de concurrentie positie van de sector. Het faciliteren van ondernemers in het verkennen van nieuwe buitenlandse handelsrelaties past daar uitstekend in. Met enige regelmaat worden provincie en GreenPort NHN benaderd om mee te gaan met buitenlandse missies, deel te nemen aan beurzen in het buitenland, ontvangen van buitenlandse delegaties etc. 

Speerpunten

GreenPort NHN en provincie Noord-Holland wil elk jaar, op basis van de interesse van de ondernemers, op een of twee landen en regio’s focussen, de kansen en mogelijkheden inventariseren, kennis en informatie verstrekken en ondernemers faciliteren om internationaal te kunnen ondernemen. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij al bestaande activiteiten als ingaande en uitgaande missies.

De kern van de activiteiten van GreenPort op het internationale pad ligt bij

  • Het ophalen van de internationale  vraag bij ondernemers
  • Het bij elkaar brengen van de relevante partijen voor ondernemers met een internationale vraag
  • Het delen van kennis en informeren van ondernemers om stappen op internationaal vlak te zetten
  • Het faciliteren van ondernemers die graag internationale stappen willen zetten


InternationaleWijzer

Wilt u zich oriënteren op internationaal ondernemen? Op de volgende websites vindt u interessante informatie over de vele kansen mogelijkheden voor zaken doen in het buitenland:

  • Website internationaal Ondernemen www.internationaalondernemen.nl Deze website is een initiatief van het Netwerk Internationaal Ondernemen (NIO), een zelfstandig overlegorgaan van handelsbevorderende organisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
  • Website RVO http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemeRVO.nl begeleidt ondernemers met internationale ambitie bij het vinden van informatie over de exportmarkt. Ook helpt RVO bij het leggen van contacten met zakenpartners en het benutten van (financiële) ondersteuning.
  • Website Holland Hort Internationial http://hollandhortiinternational.nl/ De Nederlandse export van tuinbouwproducten, -techniek en -kennis is van grote waarde voor de Nederlandse economie. De meeste Nederlandse tuinbouwbedrijven zijn internationaal actief. Door krachtenbundeling en gezamenlijke positionering kunnen zij effectiever zakendoen en gemakkelijker nieuwe markten betreden.