Symposium Verdienvermogen voor kringlooplandbouw

Kritische succesfactoren voor verdienvermogen van kringlooplandbouw en de transitie naar kringlooplandbouw versnellen. Dat is waar het project Kennis voor verdienvermogen zich op focust. Met het symposium “Verdienvermogen voor kringlooplandbouw” willen we handelingsperspectief bieden voor duurzame boeren en tuinders en inzichten delen met partners; van zakelijke dienstverleners tot overheden en van ketenpartijen tot boerenorganisaties.

Aan de invulling van het symposium wordt nog gewerkt. Zodra dit bekend is, publiceren we hier het programma en de aanmeldlink.