Glastuinbouw in Noord-Holland Noord

Nederlandse glastuinders telen op uiterst efficiënte wijze gezonde groenten, fruit, bloemen en planten. De glastuinbouw is een van de grootste economische pijlers van Nederland, met een belangrijk aandeel in het BNP, productie, export en de arbeidsmarkt.

>Bekijk hier de visie m.b.t. glastuinbouw

Er zijn drie glastuinbouwgebieden in Noord Holland Noord: Agriport A7, Alton en Het Grootslag. De glastuinbouwbedrijven beslaan 2000 ha in de regio. Alton, Het Grootslag en Agriport A7 staan bekend als de glasdriehoek. De bedrijven zijn modern en lopen voor op het gebied van verduurzaming. Met name Agriport wordt gekenmerkt door bedrijven van grote schaal.

Image
Glastuinbouw Noord-Holland Noord: Agriport A7, Alton en Het Grootslag


De concentratiegebieden hebben relatief veel teeltsoorten (paprika, tomaat en snijbloemen), die veel energie vragen. Buiten de concentratiegebieden zijn nog circa 100 ha sierteelt en veel koude teelt (Seed Valley; zaadveredeling) aanwezig. Ook zijn er buiten de concentratiegebieden nog tulpenbroeierijen (waaronder teeltondersteunend glas) te vinden.

Agriport A7

Agriport A7 is een moderne projectlocatie voor grootschalige glastuinbouw en vollegrond teelten. Door de clustering van grootschalige productie van verse groente, verwerking en logistiek wordt Agriport A7 beschouwd als het meest moderne Agropark ter wereld. Agriport A7 ligt 40 km ten noorden van Amsterdam. De ligging van het plangebied direct aan de A7 is gunstig voor de afvoer van de verwerkte producten. Website: http://agriporta7.nl/agropark/

Alton

Het Altongebied in Heerhugowaard is het oudste van de drie glasconcentratiegebieden in Noord-Holland Noord. Het Altongebied is circa 220 ha groot en heeft een glasareaal van circa 95 ha. In het gebied zijn vooral sierteeltbedrijven gevestigd. Geteelde producten zijn alstroemeria’s, amaryllissen, chrysanten, fresia’s, lelies, rozen, stelitzia’s en tulpen. Daarnaast vindt er zaadvermeerdering plaats, zijn er diverse potplantenkwekerijen gevestigd en is er één paprikateler in het gebied actief. Tot slot zijn er twee weefselkweekbedrijven gevestigd die in kunstmatige voedingsbodems basispartijen kweken en vervolgens overal op de wereld vermeerderd worden. In Alton is de sierteeltsector dus van zaadje tot eindproduct aanwezig.

>Lees hier meer over de ontwikkelingen in het Altongebied

Glastuinbouwgebied Het Grootslag

Glastuinbouwgebied Het Grootslag is gelegen in de provincie Noord-Holland, vlakbij het IJsselmeer. Daarmee is ook een van de natuurlijke krachten van het gebied weergegeven, namelijk de extra lichtinstraling van 8% ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. In de polder Het Grootslag is een 370 ha groot gebied ontwikkeld als glastuinbouwconcentratiegebied. Afgelopen jaren is in dit gebied 200 ha bouwrijp gemaakt voor glastuinbouw. Hiervan is ruim 140 ha met kassen bebouwd of nog te bebouwen door tuinders die zich gevestigd hebben.

> Website glastuinbouwgebied Het Grootslag


Energietransitie

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. We moeten onafhankelijk worden van fossiele brandstof en uitstoot van schadelijke stoffen voorkomen. De omschakeling naar een CO2 -arme economie is vastgelegd in de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. De Nederlandse tuinbouw kan een grote rol spelen bij deze transitie in Nederland. De ondernemers investeren zelf al fors in duurzame energiebronnen én energiebesparing en willen daar de komende jaren stevig op blijven inzetten. 

>Bekijk het nieuws over het project 'Duurzame warmte en CO2 in de glastuinbouw'

 

Geothermie

Geothermie ook wel aardwarmte genoemd is de winning van warmte uit de aarde. Dit is een vorm van duurzame energie waarbij middels een productiebuis warm grondwater wordt onttrokken wat afgekoeld (na winning van de warmte) middels een injectiebuis weer wordt geïnjecteerd. De putten zijn doorgaans 2000 – 2500 meter diep en zitten ondergronds 1000 – 1500 meter uit elkaar. ECW is een zogenaamde operator voor geothermie en is verantwoordelijk voor een veilige, betrouwbare en duurzame realisatie, exploitatie en afsluiting van dergelijke installaties. ECW doet dit op verschillende locaties. Meer informatie over aardwarmte vindt u op www.hoewerktaardwarmte.nl

ECW Netwerk is momenteel actief in de volgende gebieden: