Stal 2.0: Bedrijfsontwikkeling in het licht van de nieuwe regelgeving

De melkveehouderijsector is volop in beweging. Melkquotum en NB-vergunningen lijken al weer lang geleden Onzekerheid over de melkprijs, PAS-meldingen, Besluit Huisvesting en de invoering van fosfaatrechten houden de gemoederen momenteel volop bezig. 

Vragen als: “Kan ik mijn bedrijf in de toekomst nog verder ontwikkelen en zo ja, hoe dan?” en “Hoe kan ik de stalruimte op mijn bedrijf nu gaan uitbreiden of verbeteren?” spelen veel ondernemers door het hoofd. Tijd om u bij te praten!

Ontwikkeling door uitbreiding in gebouwen is aan strenge regels gebonden. Maar er kan ook gedacht worden aan ontwikkeling binnen de bestaande gebouwen. Denk aan aanpassing van de inrichting, betere verlichting en ventilatie, meer arbeidsgemak, betere separatie, verhogen koecomfort en verandering van vloertype. 

Omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden, organiseert GreenPort NHN vanuit het project AgriVizier, in samenwerking met Flynth adviseurs en accountants en DLV Bouw, Milieu & Techniek, een thema- en excursiedag ‘Bedrijfsontwikkeling in het licht van de nieuwe wetgeving’. Wij zullen ‘s ochtends uitgebreid ingaan op de actualiteiten. Tijdens de lunch en de middagexcursie kunt u met de inleiders en uw collega’s van gedachten wisselen over de mogelijkheden en een stal met luchtwasser bekijken. 

Programmagegevens 

Datum: 16 oktober 2015

  • 10.00 uur: Welkom met koffie door Hans Scholte (Flynth), kantoor Flynth, J. Duikerweg 7 te Heerhugowaard
  • 10.05 uur: Actualiteiten regelgeving (mest, fosfaatrechten, subsidies) en economie door Hans Scholte (Flynth)
  • 10.15 uur: “Mesttechniek en mestverwerking”, door Ap van der Bas (DLV)
  • 10.45 uur“Stalrenovatie binnen de bestaande wetgeving”, door Peter Veerman (DLV)
  • 11.45 uur: “Actualiteiten mestwetgeving (fosfaatrechten e.d.)”, door Hans Scholte (Flynth)
  • 12.30 uur: Vertrek naar lunchlocatie: Alkmaarse Poort, Omval 72 te Alkmaar
  • 12.45 uur: Lunch
  • 13.45 uur: Vertrek naar familie Konijn, Middenweg 54 te Middenbeemster
  • 14.00 uur: Bezichtigen van de stal van familie Konijn. Traditionele roosters met luchtwasser
  • 15.00 uur: Afsluiting

Aanmelden 

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden tot en met woensdag 7 oktober 2015 via aanmeldingen@greenportnhn.nl , graag voorzien van uw volledige contactgegevens en bedrijfsnaam, o.v.v. “Stal 2.0”. Wilt u daarbij tevens aangeven met hoeveel personen u komt? Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Aanmelden geschiedt op volgorde van binnenkomst.. Bevestigingen worden na de sluitingstermijn verzonden. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. In verband met de hygiëne verzoeken wij u niet in bedrijfskleding te komen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 088 – 123 77 77.

In de bijlage treft u een pdf van de uitnodiging aan. 

 

Bijlage

Meer nieuws

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten...
Laboratorium werkzaamheden Seed Valley

Seed Valley ziet groeiend tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod...
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...