Greenport nieuws

Op deze pagina vind je een overzicht van nieuws, achtergrondverhalen en video’s over projecten en initiatieven vanuit het Greenport NHN netwerk. De artikelen staan chronologisch gerangschikt en kunnen worden gefilterd op thema.

27 artikelen

Filter nieuws:
Biodiversiteit in bollenteelt
Interview
Bodem

Streven naar een natuurlijk evenwicht in de bollenteelt

In Fieldlab Bol zoekt een koplopergroep van dertien bollentelers in het Noordelijk zandgebied naar duurzame oplossingen voor de bollenteelt. Wat onderzoeken ze? Wat zijn hun verwachtingen? En waar lopen ze...

Project duurzame broccoli
Tussentijdse resultaten
Bodem

Broccolitelers werken aan voedselzekerheid

Voor broccoli geldt dat het steeds moeilijker wordt om de broccoli vrij te houden van insecten en schimmels. Oorzaken zijn de beperkte beschikbaarheid van goede grond en de steeds extremere...

Werken en leren

Campagne Groene Kracht Vooruit van start

De campagne Groene Kracht Vooruit richt zich op politici en beleidsmakers en is een samenwerking van acht sectorpartijen: Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, Plantum,...

Tussentijdse resultaten
Water

Aanleg voorzieningen in project Zoetwaterboeren voor oogsten van regenwater

In het kader van het project Zoetwaterboeren zijn op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk weer verschillende voorzieningen aangelegd om het overtollige regenwater te ‘oogsten’.

Werken en leren

Nieuw arbeidsmarktplatform en campagne Beter Uitzicht moet werknemers naar de sector trekken

Beter Uitzicht enthousiasmeert werknemers om de overstap te maken naar de land- en tuinbouw. Het nieuwe arbeidsmarkplatform ging deze week live. Werkgevers kunnen hier gratis vacatures plaatsen.

In Synergia gaan partners op zoek naar beste oplossing voor planeet en klimaat.
Tussentijdse resultaten
Werken en leren

Met Synergia op zoek naar ecologische landbouw met inzet van slimme technologie

Drones die ziektes bij gewassen monitoren en sensoren die bodemleven meten: in het onderzoeksproject Synergia werken onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke partners aan ecologische landbouw, ondersteund door slimme technologie. Alleen samen...