Water

Aanleg voorzieningen in project Zoetwaterboeren voor oogsten van regenwater

In het kader van het project Zoetwaterboeren zijn op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk weer verschillende voorzieningen aangelegd om het overtollige regenwater te ‘oogsten’.

Vanaf de percelen wordt het regenwater via een hoofddrain, putten en pompen ‘geoogst’ en opgeslagen. Voorlopig gebeurt dit in een bovengrondse silo, maar later dit jaar gaat we ook injecteren in een zandlaag op 20 tot 30 meter onder het maaiveld. Een nog te bouwen zuivering zal het regenwater daarvoor van eventuele onzuiverheden ontdoen.

Vanuit de ondergrondse opslag kan het water via druppelirrigatie weer worden teruggebracht voor het bewateren van de gewassen. Zo waarborgen we de beschikbaarheid van zoet water voor het groeiseizoen. Wanneer er teveel water valt, kunnen we dit (via houtsnippers) overstorten op het oppervlaktewater. Dit filter zal binnenkort worden aangelegd.

Het hele systeem voor duurzaam waterbeheer demonstreren we tijdens de open middag op 6 juni. Zie de Agenda of volg deze link voor meer informatie en aanmelden.

Meer nieuws

Werken en leren

Campagne Groene Kracht Vooruit van start

De campagne Groene Kracht Vooruit richt zich op politici en beleidsmakers en is een samenwerking van acht sectorpartijen: Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, Plantum,...

Werken en leren

Nieuw arbeidsmarktplatform en campagne Beter Uitzicht moet werknemers naar de sector trekken

Beter Uitzicht enthousiasmeert werknemers om de overstap te maken naar de land- en tuinbouw. Het nieuwe arbeidsmarkplatform ging deze week live. Werkgevers kunnen hier gratis vacatures plaatsen.