Bodem

Best4Soil geeft telers een schat aan informatie voor bestrijden bodemaaltjes

Groenbemesters leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde bodem, ze dragen bij aan een rijk en gevarieerd bodemleven. Maar groenbemesters kunnen ook waardplanten zijn voor aaltjes en bodemschimmels.

Om de opbouw van schadelijke aaltjes beperkt te houden in rotatieteelt, is kennis essentieel over welke aaltjes zich op welk gewas vermeerderen. Kon je hiervoor voorheen terecht op www.aaltjesschema.nl; inmiddels is deze vervangen door Best4Soil. In deze vrij toegankelijke database vind je uitgebreide informatie over de waardplantstatus en het schadeniveau van 47 aaltjes voor 26 akkerbouwgewassen, 29 groentegewassen, 12 soorten bloembollen en 21 groenbemesters. Alle informatie is binnen het project Bollen@Bodem&Aaltjes gecheckt en waar nodig aangevuld en aangepast.

De waardplantstatus laat zien of een aaltje zich in een gewas vermeerdert, of er een natuurlijk afname is of dat er zelfs een actieve afname van het aaltje is. Aan de hand van deze informatie kan de teler zijn groenbemester of voorvruchten zo kiezen dat hij minimaal last heeft van aaltjes. Ook kan het aanleiding geven om tulpen of lelies in een rotatie met aardappelen op te nemen.

Voorbeeld van een aaltjesschema. De verschillende kleuren geven aan of een gewas veel (paars), weinig (geel) of geen (groen) schade ondervindt van een bepaald aaltje. De stippen geven aan of een aaltje zich goed vermeerdert (3 stippen) of juist afneemt (-). Een gewas waarin een aaltje goed vermeerdert hoeft hier zelf geen last van te hebben maar een vervolgteelt (bijvoorbeeld meloidogune chitwoodi in Japanse haver en gladiool) kan hier wel onder lijden.

Van sommige aaltjes (bijv. stengelaaltje, Ditylenchus dipsaci) is extra achtergrondinformatie beschikbaar. Helaas is nog niet van alle aaltjes informatie bekend, een blinde vlek zijn de Trichodoriden (vrijlevende) aaltjes. Voor dit opkomende probleem is weinig informatie beschikbaar, ook niet in andere teelten. In het project Bollen@Bodem&Aaltjes wordt de waardplantstatus van Paratrichodorus anemones voor een groot aantal gewassen (oa. Japanse haver en Tagetes) onderzocht door WUR en Vertify. Hiernaast wordt er gewerkt aan beheersmaatregelen voor dit probleem aaltje.

Naast informatie over aaltjes is er op Best4Soil ook een schimmelschema beschikbaar. WUR-Open teelten en Delphy zijn de Nederlandse partners in Best4Soil.

Meer nieuws

Smart Farming
Energie
Bodem
Water
Ruimte
Werken en leren

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO...

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...