Binnen het nieuwe POP-3-project 'Precisie technologische ontwikkeling in pootaardappelen' gaan partijen samen onderzoeken op welke manier camera vison technologie te benutten is in de teelt van pootgoed.

Hoe krijg je als teler de allerbeste pootaardappelen van het land? Dat is een vraag waar een nieuw POP-3-project in Noord-Holland het antwoord op gaat zoeken. Tot september 2021 heeft het team de mogelijkheid om de cameratechniek in te zetten, te verfijnen en in de praktijk te brengen.

Op dit moment kijken telers naar de maximale oogst per hectare land. Dit POP-project ontwikkelt een systeem dat de teler in staat stelt per strekkende meter te onderzoeken welke omstandigheden voor een optimale aardappel zorgen.

Oogstresultaat

Het project start met een proefopstelling op een aardappelrooimachine voor het meten en presenteren van het oogstresultaat per strekkende meter. Met hulp van computer vision (camera) technieken wordt de oogst in kaart gebracht. Zo geeft de proefopstelling op gps-locatie informatie over de netto-opbrengst, het knolaantal en de maatvoering van pootaardappelen.

Aan de hand van die gegevens kan verder onderzocht worden op welke plek en onder welke omstandigheden de aardappelen optimaal kunnen groeien. Deze omstandigheden worden vervolgens zoveel mogelijk nagebootst op de plekken waar de oogst minder goede resultaten opleverde.

Teeltoptimalisatie

Deze werkwijze biedt mogelijkheden voor teeltoptimalisatie. Door te meten kan de teler anticiperen op de beste productiecondities in de toekomst. De verwachting is dat de pootaardappelteler met hulp van deze precisietechniek de productierisico's beter kan beheersen.

Omdat de teler in staat is om de lokale teelt-voorwaarden te achterhalen, kan hij sturen op een hogere opbrengst, beter bodembeheer en voorkoming van ondoelmatig gebruik van (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen.

Het project is een samenwerking van Wageningen University & Research, Aeres, de Universiteit van Amsterdam, enkele Noord-Hollandse pootgoedtelers en GreenPort Noord-Holland Noord. Trekker van het project is Niek Persoon van de Amsterdam Green Campus, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam.

Bron: Nieuwe Oogst

Meer nieuws

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten...
Laboratorium werkzaamheden Seed Valley

Seed Valley ziet groeiend tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod...
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...