Bodem

Broccoliteler Nico Hoogendoorn: “Wachten op wetten en regels? Ga liever zelf actief aan de slag!”

Nico Hoogendoorn is één van de telers die meedoet aan het POP3-project Weersbestendige broccoli. Hoewel volledig weersbestendige broccoli in zijn ogen niet haalbaar is, laat het project zien dat onderzoek en samenwerking veel winst opleveren.

Broccoli is een gewas dat veel aandacht vraagt van de teler en daarbij speelt het weer een cruciale rol. De groente groeit goed onder natte omstandigheden. Maar juist dat maakt broccoli extra kwetsbaar voor schimmelziekten, zoals alternaria. Als de schimmel toeslaat, kan dat een flinke invloed hebben op het uiteindelijke oogstpercentage. 

Samenwerking tussen broccolitelers

Nico Hoogendoorn is een van de telers die heeft meegedaan aan het project Weersbestendige broccoli. Alleen al het feit dat door het project samenwerking tot stand is gekomen met een groot deel van de Nederlandse broccolitelers, vindt hij een belangrijk winstpunt. “Bijna alle telers staan welwillend tegenover het gebruik van minder chemische middelen, maar in je eentje heb je weinig mogelijkheid voor testen. Daarbij komt dat je niet in je uppie wilt gaan experimenteren met groeibevorderaars. Het aanbod is groot en alle leveranciers prijzen natuurlijk hún product aan als de beste, maar ik wil werken op basis van gedegen onderzoek.”

Paracetamol is ook chemie

Eén van de doelen van het project was, om de broccolitelers te voorzien van degelijk onderzoek, niet alleen waar het gaat om groeibevorderaars maar ook om middelen voor het verbeteren van bodemkwaliteit en bemesting. Dit leverde een aantal middelen op die weliswaar niet 100% natuurlijk zijn, maar wel grotendeels. “Een flinke stap voorwaarts,” stelt Hoogendoorn: “De tendens is het gebruik van chemische middelen te reduceren. Dat kun je wachten tot er wet- en regelgeving komt, maar je kunt ook zelf actief aan de slag.”

Hoogendoorn ziet trouwens ook tegenstrijdigheden. Zo staan chemische middelen in de agrisector in een kwaad daglicht, maar vinden mensen het normaal om medicijnen bij de apotheek te halen als zij klachten hebben. “Daarmee stel ik niet dat je die twee zomaar met elkaar kunt vergelijken, maar soms denk ik dat we ons iets te druk maken over middelen die bedoeld zijn voor het beschermen van het voedsel waar we elke dag van eten. Paracetamol is ook chemie.”

Altijd onvoorspelbare momenten

Naast broccoli teelt Nico ook bloemkool, bimi, brassica en sluitkool (rode en witte kool). Samen met zijn vrouw nam hij het bedrijf over van z’n ouders. Het oppervlak van het vollegrondsbedrijf beslaat zo’n 340 hectare. “Vroeger was het een probleem om grond te krijgen, tegenwoordig is het een probleem om voldoende personeel te vinden. Gelukkig werken we al jaren met een vaste groep oproepkrachten en seizoenswerkers, daar zijn we erg blij mee.”

Elk seizoen brengt onvoorspelbare momenten waarop je moet inspelen. Maar dat maakt het werk óók ontzettend mooi. Als dan kilo’s smakelijke broccoli van het erf richting de consument vertrekken, dan weet je weer ‘daar doe ik het voor’. Hoe de broccoli in zijn eigen gezin wordt gewaardeerd? Hogendoorn: “Laat ik het zo zeggen: de kinderen eten het.”

Meer nieuws

Werken en leren

Campagne Groene Kracht Vooruit van start

De campagne Groene Kracht Vooruit richt zich op politici en beleidsmakers en is een samenwerking van acht sectorpartijen: Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, Plantum,...

Werken en leren

Nieuw arbeidsmarktplatform en campagne Beter Uitzicht moet werknemers naar de sector trekken

Beter Uitzicht enthousiasmeert werknemers om de overstap te maken naar de land- en tuinbouw. Het nieuwe arbeidsmarkplatform ging deze week live. Werkgevers kunnen hier gratis vacatures plaatsen.