Weersbestendige Broccoli

Broccolitelers investeren in het ontwikkelen van een innovatieve teeltwijze dat leidt tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli. Daarnaast kan door betere monitoring van de teel een hogere opbrengst per hectare worden gerealiseerd.
Contactpersoon
Erna Steenhuis

Vollegrondsgroente.net

Projectcoördinator

In de broccoliteelt komen periodes met alternaria en schermrot door toedoen van extreme weersomstandigheden steeds vaker voor. Dit heeft invloed op de afzet van de telers. Daarbij komt dat supermarkten en andere afzetorganisaties de eisen die zij stellen aan duurzaamheid van het product en de productiewijze  steeds meer aanscherpen. De broccolitelers in dit project investeren in het ontwikkelen van een innovatieve teeltwijze dat moet leiden tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli.

Broccolitelers investeren gezamenlijk in dit POP3 project dat wordt gecoördineerd door Vollegrondsgroente.net. Vertify voert het onderzoek uit in samenwerking met een aantal zaadbedrijven en plantenkwekers.

Deelnemende telers:

 • C.W.M. Appelman & C.P. Appelman-Neefjes / P. Appelman & Zn.
 • M.P.J. Botman / KaaBee & Co.
 • Maatschap. G.J.M. de Wit & C.M.M. de Wit-Hauwert
 • Maatschap. M.M. Botman & A.G.M. Botman-Broersen
 • Maatschap. R.L.F. Verdonk & S.M. van den Berg,
 • N.A. Hoogendoorn

Gefinancierd door:

Partners in dit project:

Fase 1: doel en verwacht resultaat

Het doel van het project is een teeltwijze te ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van de weersvoorspellingen om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te bepalen. Het project bestaat uit drie onderdelen die daar waar mogelijk aan elkaar worden gekoppeld. De uitvoering is in handen van Ruud Hoitink, onderzoeker bij Vertify.

 1. Alternaria
  Het eerste thema is onderzoek naar beheersing van alternaria. Inzet van groene middelen, slimme beheersstrategieën gerelateerd aan besmettingsbronnen en rasgevoeligheid, geven richting aan dit thema.
 2. BOS
  Waarschuwingssystemen of Beslissing Ondersteunende Systemen (BOS) koppelen weersomstandigheden aan plantcondities en kunnen zo een advies geven over de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Systemen van Dacom, Agrovision en Appsforagri worden ingezet in deze proef.
 3. Residu
  Het derde onderdeel is residubeheersing. De effecten van groene middelen en alternatieve beheersschema’s op de aanwezigheid van residu worden getoetst, zodat nieuwe teeltsystemen ook betrouwbaar het afzetkanaal in kunnen.

De proeven zijn uitgezet en de eerste waarnemingen zijn gedaan. In de loop van het najaar worden alle proeven beoordeeld.

weersbestendige broccoli ondernemers

Fase 2: Voortgang

Rassenvergelijkingsproef

Aantonen dat minder bijmesten bijdraagt aan de weersbestendigheid. Dit was het hoofddoel van een rassenvergelijkingsproef, waarbij telers de effecten vergelijken van minder tot niet bijmesten in broccoli. Naar aanleiding van deze proef kwamen in de zomer van 2020 zo’n twintig telers samen op het bedrijf van Gertjan de Wit in Grootebroek.

> Naar het verslag van deze demonstratiedag

 

Stikstoftrappenproef

Vertify in Zwaagdijk kijkt in een stikstoftrappenproef naar de effecten van stikstoftoediening op acht vroege broccolirassen Ironman, Chronos, Babilon, Larsson, SV0300, SV0301, AGD15-0091 en Balard. Telers valt op dat de zoetere rassen meer last van duivenvraat hebben. De proef werd uitgevoerd op een perceel van broccoliteler Nico Hogendoorn in Wieringerwerf. Op een bijeenkomst voor telers werden de resultaten van de proef gepresenteerd.

> Lees hier het verslag van deze bijeenkomst bij Nieuwe Oogst.

> Lees hier het verslag van deze bijeenkomst bij GFActueel

Bekijk hiernaast een video van de proef.

Fase 3: afronding

Het project Weersbestendige broccoli ging in 2018 van start met als doel de teelt van broccoli te verduurzamen met behoud van kwaliteit. Er is onder andere gezocht naar rassen die minder gevoelig zijn voor ziekten en schimmels. Omdat de meeste problemen zich voordoen in de nazomer en herfst, is gekeken naar gezondere rassen voor juist die periode.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar het bespuiten met middelen die de planten weerbaarder maken tegen schimmels. Hierbij is ook gewerkt met de optie van een waarschuwingssysteem, een vorm van preventief handelen. De informatie uit deze proeven is ook gebruikt om de waarschuwingssystemen betrouwbaarder te maken en geschikt voor niet-chemische middelen.

Verder is de koolgalmug gemonitord zodat deze gericht kan worden bestreden: van mei tot en met september zijn op verschillende locaties koolgalmugvallen geplaatst. De tellingen zijn door telers gebruikt als signaal om op het juiste moment te spuiten, waardoor minder middelen nodig zijn die bovendien effectiever werkten. Net als bij de bestrijding van schimmels is gekeken naar middelen die de planten weerbaarder maken.

Tot slot zijn dit jaar de mogelijkheden van irrigatie en nieuwe meststoffen onderzocht, ook weer met de bedoeling om de planten sterker en gezonder te maken. De laatste broccoli is op 22 oktober beoordeeld.

> Lees hier het afsluitende interview met Nico Hogendoorn, een van de deelnemende broccolitelers.

Duurzame broccoli