Op woensdag 20 december kwamen zo'n 35 telers, zaadbedrijven en toeleveranciers bijeen bij Plantenkwekerij Gitzels voor de seizoensvaluatie broccoli van Vollegrondsgroente.net.

Weersbestendige broccoli 

Gestart werd met een presentatie over het onderzoek Weersbestendige Broccoli die door Ruud Hoitink van Proeftuin Zwaagdijk is uitgevoerd. De resultaten van het eerste onderzoeksjaar laten duidelijk de relatie zien tussen weersomstandigheden en plagen en ziektes zoals alternaria en smet.  Ook de rassenvergelijking gaf duidelijk verschillende  resultaten weer. Aan het Pop3 project "Weersbestendige Broccoli" doen 18 broccolitelers mee en de zaadfirma's en toeleveranciers. 

Seizoensevaluatie 

Na de besloten bijeenkomst startte de seizoensevaluatie. Geconstateerd werd dat 2019 over het algemeen een goed jaar was, alleen het najaar viel tegen. De diverse rassen werden besproken op oogstbaarheid, groei en ziektes. De zaadfirma's brachten de telers op de hoogte van de ontwikkelingen van de laatste rassen. 

Meer nieuws

ZZK

Gezamenlijk initiatief: Zoet Zout Knooppunt (ZZK)

Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN heeft de...

Dag van de Tulp bloemenshow gaat digitaal

22 januari; de dag dat normaliter de Dag van de Tulp georganiseerd zou worden, de eerste...

Crisisorganisatie Tuinbouw over het algemeen tevreden over maatregelenpakket, nog steeds bedrijven tussen wal en schip

Het gisteren gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen zal een groot aantal bedrijven in de...