Bodem

Broccolitelers werken aan voedselzekerheid

Voor broccoli geldt dat het steeds moeilijker wordt om de broccoli vrij te houden van insecten en schimmels. Oorzaken zijn de beperkte beschikbaarheid van goede grond en de steeds extremere klimaatomstandigheden. In het project ‘Duurzame Broccoli – Op weg naar 2030 richting een robuust broccoli-teeltsysteem’ hebben telers een longlist opgesteld van maatregelen die in het project worden getoetst.

In het project onderzoeken broccolitelers de afzonderlijke maatregelen, maar wordt ook gekeken naar de samenhang van maatregelen. De broccolitelers zien een toekomst waarin de teelt van broccoli en de beheersing van ziekten en plagen wordt ingevuld via een systeembenadering.

In een dergelijke systeembenadering maakt de inzet van groene middelen onderdeel uit van een systeem met signalering, monitoring en voorspelling. Een andere onderdeel van het systeem is vroegtijdig opbouwen van weerbaarheid bij de opkweek van planten door middel van een tray- of zaadbehandeling. Binnen het project wordt ook gezocht naar de efficiëntie van meststoffen. Meststoffen zijn noodzakelijk maar kunnen in verschillende vormen worden toegediend. Bijvoorbeeld digistaat of ander mineralenconcentraat. Het project ‘Op weg naar 2030 richting een robuust Broccoli-teeltsysteem’ is een initiatief van de kerngroep broccoli van Vollegrondsgroente.net.

Meer nieuws

Werken en leren

Campagne Groene Kracht Vooruit van start

De campagne Groene Kracht Vooruit richt zich op politici en beleidsmakers en is een samenwerking van acht sectorpartijen: Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, Plantum,...

Werken en leren

Nieuw arbeidsmarktplatform en campagne Beter Uitzicht moet werknemers naar de sector trekken

Beter Uitzicht enthousiasmeert werknemers om de overstap te maken naar de land- en tuinbouw. Het nieuwe arbeidsmarkplatform ging deze week live. Werkgevers kunnen hier gratis vacatures plaatsen.