Bi­o­lo­gisch dy­na­misch tuin­ders­be­drijf De Le­pe­laar uit Sint Maar­ten heeft de lan­de­lij­ke Tuin­bouw On­der­ne­mers­prijs 2018 net niet ge­won­nen. Duur­zaam­heid loopt als rode draad door het be­drijf in de kop van Noord-Hol­land. Dat was een be­lang­rij­ke re­den voor de jury om tot de no­mi­na­tie te ko­men. De prijs­uit­rei­king in De Keu­ken­hof stond in het te­ken van duur­zaam­heid en duur­zaam on­der­ne­men. Plan­ten­le­ve­ran­cier Roy­al Lem­kes uit Bleis­wijk pak­te uit­ein­de­lijk de agra­ri­sche ere­ti­tel. Het be­drijf werd ge­pre­zen voor het be­per­ken van de ei­gen 'foot­print' en heeft vol­gens de jury een voor­beeld­func­tie voor de sec­tor. De Le­pe­laar, een bi­o­lo­gisch dy­na­mi­sche on­der­ne­ming van Jan, Inge en Reinout Schrij­ver en Jo­ris Kol­le­wijn, be­hoor­de sa­men met Roy­al Lem­kes en OK Plant uit Naald­wijk tot de drie over­ge­ble­ven ge­no­mi­neer­den. De Le­pe­laar teelt op ze­ven­tig hec­ta­re ko­len, bie­ten, peen, aard­ap­pe­len en graan. Ook wordt er ruim­te ge­bo­den aan 'ver­ge­ten' groen­ten en krui­den.

Lees hier: De Lepelaar finalist voor de Tuinbouwondernemersprijs 2018


 

Bron: NoordHollands Dagblad, 11-01-2018

Meer nieuws

Cursus Praktijkopleider voor leerbedrijven

De stage of Beroeps Praktijk Vorming (BPV) is voor studenten van het Clusius College het leukste...

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter: 'Op weg naar een stoet van waterstoftractors"

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter over de eerste waterstoftractor in Noord-Holland en wat...

All You Need is Food Tour gaat van start

Buiten op het schoolplein kunnen leerlingen bij de foodtruck kennismaken met de opleidingen Voeding...