Enthousiasme bij kick-off van project Agri Drones en Data

Een centrale plek om met elkaar objectieve kennis te delen en ontwikkelingen mogelijk te maken. Dat is wat Agri Drones & Data De Kop! moet worden. Bij de startbijeenkomst 14 juni op vliegveld Middenmeer was hierover veel enthousiasme.

Agrarische drones en leveren door het verzamelen van data waardvolle informatie voor precisielandbouw. Denk hierbij aan plaatsspecifieke toediening van meststoffen en gewasoptimalisatie, maar bijvoorbeeld ook vogelnestbeheer. Ook is er belangstelling voor schimmeldetectie en virusselectie. Het zijn voorbeelden van de interessante toepassingen waarvoor verder onderzoek en ontwikkeling in samenwerking tot duidelijke meerwaarde kan leiden bij Agri Drones & Data De Kop!   

Op basis van response op de bijeenkomst, wordt komende maanden de koers voor dit project uitgezet. “Na de zomer komen we daarvoor met een plan bij u terug,” beloofde Theo Meskers, bestuurlijk trekker van onder andere dit agrarische Match2020 project. Bekijk hier het item dat NH Nieuws maakte naar aanleiding van deze bijeenkomst.

Meer nieuws

Smart Farming
Energie
Bodem
Water
Ruimte
Werken en leren

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO...

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...